Oznamy

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zápisnica a zoznam výhercov z 18.6.2015 76,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhodnotenie dotazníka k Programu rozvoja obce 460kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zahájení chemického postreku 179kB
 
 

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená elektrická energia -

26. jún 2015 od 7,30 do 17,00 hod.
- Záhajnícka cesta č. d. 2, č.d. 3918/2, č.d. 3950/1, č.d. 3956/2, č. d. 166, v úseku od č. d. 3 po č.d. 13 nepárne, č.d. 25, č.d. 3945/2, č.d. 9001, č.d. 167

15. júl 2015 od 7,30 do 17,00 hod.
- Zahájnická cesta a rómska osada pri Zahájnickej ceste

Za porozumenie ďakuje VSD, a. s., Košice

 
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia o aktuálnej situácii v oblasti poskytovania lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých 81,6kB
 

Povinné očkovanie detí proti hepatitíde typu A (žltačka)


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves nariaďuje povinné očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A detí narodené od 1. septembra 2008 do 30. apríla 2014 žijúce v obci Nálepkovo, ktoré neprekonali ochorenie a nie sú očkované proti vírusovej hepatitíde typu A. Očkovanie vykonáva MUDr. Natália Bodnárová - NZZ, ambulancia pre deti a dorast - BONAMED, s.r.o., Cintorínska 592, Nálepkovo.

 

Oznámenie o odchyte túlavých zvierat


Komisia pre verejný poriadok pri OZ v Nálepkove oznamuje občanom, že od 1. mája 2015 bude vykonávaný odchyt túlavých zvierat v obci na základe Zmluvy o odchyte túlavých zvierat uzavretej s Mestom Spišská Nová Ves.
Preto upozorňujeme majiteľov týchto zvierat, aby neumožnili voľný pohyb svojich psov po verejných priestranstvách v katastri obce Nálepkovo. V prípade odchytu zvieraťa a zistení jeho majiteľa, bude tento znášať náklady spojené s odchytom a umiestnením v útulku.

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov 42kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Radíme seniorom - Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií 249kB
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk