Oznamy

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zápisnica a zoznam výhercov z 18.6.2015 76,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhodnotenie dotazníka k Programu rozvoja obce 460kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia o aktuálnej situácii v oblasti poskytovania lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých 81,6kB
 

Povinné očkovanie detí proti hepatitíde typu A (žltačka)


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves nariaďuje povinné očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A detí narodené od 1. septembra 2008 do 30. apríla 2014 žijúce v obci Nálepkovo, ktoré neprekonali ochorenie a nie sú očkované proti vírusovej hepatitíde typu A. Očkovanie vykonáva MUDr. Natália Bodnárová - NZZ, ambulancia pre deti a dorast - BONAMED, s.r.o., Cintorínska 592, Nálepkovo.

 

Oznámenie o odchyte túlavých zvierat


Komisia pre verejný poriadok pri OZ v Nálepkove oznamuje občanom, že od 1. mája 2015 bude vykonávaný odchyt túlavých zvierat v obci na základe Zmluvy o odchyte túlavých zvierat uzavretej s Mestom Spišská Nová Ves.
Preto upozorňujeme majiteľov týchto zvierat, aby neumožnili voľný pohyb svojich psov po verejných priestranstvách v katastri obce Nálepkovo. V prípade odchytu zvieraťa a zistení jeho majiteľa, bude tento znášať náklady spojené s odchytom a umiestnením v útulku.

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov 42kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Radíme seniorom - Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií 249kB
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk