Oznamy

 
 

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená elektrická energia -

13. august 2015, 17. august 2015, 19. august 2015 a 21. august 2015 od 7,20 hod. do 18,00 hod.

Záhajnická cesta, Čierna Hora, Čiernohorská cesta, Krátka ulica, Letná ulica, Nová ulica, Školská ulica, Pod školou, Strmá ulica, Farská ulica, Pri Strážnickom potoku, Stredný riadok č. 1, 4, 28, 468, Mlynská č. 14, 15, 127, 9002, Hlavná v úseku od č. 9 po č. 135 nepárne, v úseku od č. 60 po č. 252 párne, č. 309, 521, 756, 9007, 507, 1489, 385, 387, 389, 398, 402, 403, 419, 430, 432, 444. 453, 456, 458, 460, 743, 744, 755, 799, 9004 a 9005

Za porozumenie ďakuje VSD, a. s., Košice

 
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zápisnica a zoznam výhercov z 18.6.2015 76,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhodnotenie dotazníka k Programu rozvoja obce 460kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia o aktuálnej situácii v oblasti poskytovania lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých 81,6kB
 

Povinné očkovanie detí proti hepatitíde typu A (žltačka)


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves nariaďuje povinné očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A detí narodené od 1. septembra 2008 do 30. apríla 2014 žijúce v obci Nálepkovo, ktoré neprekonali ochorenie a nie sú očkované proti vírusovej hepatitíde typu A. Očkovanie vykonáva MUDr. Natália Bodnárová - NZZ, ambulancia pre deti a dorast - BONAMED, s.r.o., Cintorínska 592, Nálepkovo.

 

Oznámenie o odchyte túlavých zvierat


Komisia pre verejný poriadok pri OZ v Nálepkove oznamuje občanom, že od 1. mája 2015 bude vykonávaný odchyt túlavých zvierat v obci na základe Zmluvy o odchyte túlavých zvierat uzavretej s Mestom Spišská Nová Ves.
Preto upozorňujeme majiteľov týchto zvierat, aby neumožnili voľný pohyb svojich psov po verejných priestranstvách v katastri obce Nálepkovo. V prípade odchytu zvieraťa a zistení jeho majiteľa, bude tento znášať náklady spojené s odchytom a umiestnením v útulku.

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov 42kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Radíme seniorom - Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií 249kB
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk