Oznamy

 

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY


Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená elektrická energia -

28. mája 2015 (štvrtok) od 7,30 do 16,30 hod.
- Záhajnická cesta a rómska osada pri Záhajnickej ceste

17. júna 2015 od 7,30 do 17,00 hod
- Záhajnická cesta od č. d. 55 po č. d. 77 nepárne, v úseku od č. d 36 po č. d. 54 párne, č. d. 788, č. d 230, č. d. 786

18. júna 2015 od 7,40 do 17,00 hod.
- Záhajnická cesta od č. d. 31 po č. d. 55 nepárne, č. d. 215A,  v úseku od č. d. 16 po č. d. 40 párne, č. d. 788

19. júna 2015 od 7,30 do 17,00 hod.
- Záhajnická cesta č. d. 6, 8,10, 15, 27, 70, 137, 161, 164, 764, 784, 9016, 9018, 3804/2, 3800, 3932/9, 3932/8, 3931/2


Za porozumenie ďakuje VSD, a. s., Košice

 
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Urbančíková

61,6kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Informácia o aktuálnej situácii v oblasti poskytovania lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých

81,6kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Oznam o výberovom konaní na pozíciu - referent stavebného úradu obce Nálepkovo

29,1kB
 

Povinné očkovanie detí proti hepatitíde typu A (žltačka)


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves nariaďuje povinné očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A detí narodené od 1. septembra 2008 do 30. apríla 2014 žijúce v obci Nálepkovo, ktoré neprekonali ochorenie a nie sú očkované proti vírusovej hepatitíde typu A. Očkovanie vykonáva MUDr. Natália Bodnárová - NZZ, ambulancia pre deti a dorast - BONAMED, s.r.o., Cintorínska 592, Nálepkovo.

 

Oznámenie o odchyte túlavých zvierat


Komisia pre verejný poriadok pri OZ v Nálepkove oznamuje občanom, že od 1. mája 2015 bude vykonávaný odchyt túlavých zvierat v obci na základe Zmluvy o odchyte túlavých zvierat uzavretej s Mestom Spišská Nová Ves.
Preto upozorňujeme majiteľov týchto zvierat, aby neumožnili voľný pohyb svojich psov po verejných priestranstvách v katastri obce Nálepkovo. V prípade odchytu zvieraťa a zistení jeho majiteľa, bude tento znášať náklady spojené s odchytom a umiestnením v útulku.

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov 42kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Radíme seniorom - Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií 249kB
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk