Oznamy

 
  Návrh na udelenie Ceny starostu obce Nálepkovo  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cena starostu obce Nálepkovo 2018  
 
  Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 28.05.2018 - 03.06.2018  
  Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 28.05.2018 - 03.06.2018 26,5kB
 
  Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných 80,8kB
 
  Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 21.05.2018 - 27.05.2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 21.05.2018 - 27.05.2018 294kB
 
  Prezentácia pracovných miest Nálepkovo  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prezentácia pracovných miest Nálepkovo 1,92kB
 
 

Mierový beh SR 2018

Mierový beh SR 2018

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Mierový beh SR 2018 397kB
 
  Place run - aktívna účasť 5.6.2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Place run - aktívna účasť 5.6.2018 195kB
 
  Zápis do MŠ Nálepkovo 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zápis do MŠ Nálepkovo 2018 69,4kB
 
  eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 29.05.2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny 29.05.2018 71,8kB
 
  Oznam - Zisťovanie EU SELC  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - Zisťovanie EU SELC 52,1kB
 
  Predchádzajme požiarom  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Predchádzajme požiarom 48,1kB
 
  Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017 643kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie „Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky“ 32,5kB
 
  Kalendár 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kalendár 2018 45,5kB
 
 

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018 51,4kB
 
  Kalendare na triedeny zber 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Kalendár na zber triedeného odpadu 2018

45,5kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk