Hospodárenie obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2016 625kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2016 277kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 30.06.2016 1,90MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2015 8,76MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2015 252kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výročná správa 2014 650kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Monitorovacia  správa obce Nálepkovo k 30.06.2015 171kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2014 3,69MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2013 149kB
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk