Hospodárenie obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet 2017 upravený 306kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 30.06.2017 1,33MB
  Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017 643kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2016 625kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2016 277kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 30.06.2016 1,90MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2015 8,76MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2015 252kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výročná správa 2014 650kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Monitorovacia  správa obce Nálepkovo k 30.06.2015 171kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2014 3,69MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2013 149kB
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk