Rozpočet obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet 2017 upravený 306kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet 2018 125kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce Nálepkovo 555kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 101kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 321kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočtové opatrenia č. 3/2016 - č. 17/2016 1,84MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce NÁLEPKOVO na rok 2017 VÝDAJE 473kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce NÁLEPKOVO na rok 2017 PRÍJMY 522kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2017 PRÍJMY 359kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2017 VÝDAJE 441kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2017 431kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha k programovému rozpočtu 2017 162kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet na rok 2016 2,58MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Komentár k programovému rozpočtu na rok 2016 984kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Čerpanie finančného rozpočtu 2015 1,21MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zmena rozpočtu 2015 554kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet na rok 2015 37kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet na roky 2015, 2016 a 2017 88kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 534kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce na rok 2014 56kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce Nálepkovo na rok 2014 s výhľadom na roky 2015, 2016 19kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2014, 2015 a 2016 247kB
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk