Starosta obce

Ing. Dušan DANIEL PROFIL - Ing. Dušan DANIEL - starosta obce Nálepkovo


 

Štruktúrovaný životopis

narodený:

22.04.1950

mobilné číslo:

0903 624 342

e-mail:

starosta@nalepkovo.sk

Vzdelanie:

Banský inžinier
Vysoká škola technická Košice – Banícka fakulta

 

Priebeh zamestnaní:

1975 – 1990 Uránový prieskum, Závod Spišská Nová Ves, koncernový podnik Liberec,
generálne riaditeľstvo Příbram
(závod s 500 zamestnancami)
  1975 – 1976 revírnik
  1977 – 1978 inžinier banského úseku
  1979 – 1980 vedúci banského úseku
  1981 – 1987 hlavný inžinier závodu
  1988 – 1990 riaditeľ závodu
  1991 – 2010 starosta obce Nálepkovo
  2011 – 2014 dôchodca
  2015 – 2018 starosta obce Nálepkovo
 

Mám rád nové výzvy a ľudí, ktorí sa vedia spolu so mnou s nimi popasovať.
Mojím krédom je to, že každý problém je riešiteľný – k tomu, ale treba pristúpiť s tým, že je potrebné hľadať spôsoby riešenia a nie dôvody ako sa to nedá.
Stále vychádzam zo skutočností, že štatistika a čísla „nepustia“ – ony sú totiž základom smerovania riešenia toho, ktorého problému.

 
Nálepkovo © 2015     webmaster:  www.market.sk