Úradná tabuľa

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný učet obce Nálepkovo 2018 538kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 5. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 07.06.2019 911kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer odpredať majetok 03 25,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer odpredať majetok 02 23,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer odpredať majetok 01 23,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok 03 26,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok 02 24,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok 01 25,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo – návrh číslo 6/2019 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou v Nálepkove vrátane školských zariadení 81,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 5/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 403kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zvolení poslanci Európskeho parlamentu 16kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Nálepkovo, konané dňa 25.5.2019 84,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o odložení Petície proti chovu bojových plemien psov v bytovom dome 686 v obci Nálepkovo 22,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia pre verejnosť 416kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Národný projekt 192kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program odpadového hospodárstva obce Nálepkovo na roky 2016 – 2020 1,91MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb prezidenta SR, konané dňa 16.03.2019 v obci Nálepkovo 19,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Miera triedenia odpadov 1,07MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 129kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie UPOZORNENIE pre občanov
Tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť súčasne s každou žiadosťou, ktorú predkladáte Obecnému úradu.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
96,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník prepravy od 1.11.2017 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie URSO rozhodnutie o výške cien za pitnú a odpadovú vodu 238kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Akčný plán 1,36MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo 152kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Geografický popis Košického samosprávneho kraja 54,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SWOT analýza mikroregiónu hnileckej doliny 72,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Súhrny prehľad cieľov, opatrení a aktivít 73,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Projektové súhrny - formulár k vyplneniu 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Základné údaje o obci 43,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Fotodokumentácia 4,04MB
obalka Nálepkovo
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk