Zmluvy

Rámcová zmluva č. 1/2015 - DD21, s.r.o., Prešov, zverejnená 19.01.2015
Zmluva o údržbe a servise č. 022015 - DD21, s.r.o., Prešov, zverejnená 23.01.2015
Rámcová kúpna zmluva - MIVA Market, s.r.o., Smižany, zverejnená 27.01.2015
Rámcová zmluva č. 2/2015 - Snackbar, J. Grečková, Nálepkovo, zverejnená 27.01.2015
Zmluva o dielo - Marián Richveis, Smižany, zverejnená 2.2.2015
Rámcová zmluva č. 3/2015 - INIT.SK, s.r.o., Harichovce, zverejnená 2.2.2015
Nájomná zmluva č. NZ 2015/012 - Xerox Limited, Bratislava, zverejnená 5.2.2015
Rámcová zmluva č. 4/2015 - Železiarstvo u Širilu, s.r.o. Spišská Nová Ves, zverejnená 26.2.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - AV Audit, s.r.o., Spišská Nová Ves, zverejnená 27.2.2015
Rámcová zmluva č. 5/2015 - L. Sakmáry - Hobby77, Spišská Nová Ves, zverejnená 2.3.2015
Rámcová zmluva č. 6/2015 - M-Plast, Ľ. Mužík, Spišská Nová Ves, zverejnená 2.3.2015
Rámcová zmluva č. 7/2015 - Agro-Spiš, s.r.o., Smižany, zverejnená 2.3.2015
Zmluva o dielo - S. Harmata, Bernolákova 13/1049, Spišská Nová Ves, zverejnená 25.3.2015
Zmluva o zriadení vecného bremena práva prechodu cez nehnuteľnosť, zverejnená 30.3.2015
Zmluva o odchyte túlavých zvierat s Mestom Spišská Nová Ves, zverejnená 15.4.2015
Zmluva o darovaní - DD21,s.r.o. Prešov, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní 1 - Snackbar, J. Grečková, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní 2 - Snackbar, J. Grečková, Nálepkovo, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - INIT združenie, Harichovce, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - Jozef Gabonay st., Nálepkovo, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - Agrofarma, s.r.o., Nálepkovo, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - MIVA Market s.r.o., Smižany, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - Diskonto s.r.o., Spišský Štvrtok, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - MA-JA, Nálepkovo, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - Z. Čarnická, Smižany, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - J. Kalafus, Nálepkovo, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - Pergamon Antique, Spišská Nová Ves, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - L. Riemerová, Nálepkovo, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o darovaní - J. Soveľ, Nálepkovo, zverejnená 12.6.2015
Zmluva o dielo - FIS-Slovakia, s.r.o., Petrovany, zverejnená 22.6.2015
Zmluva o dielo - FIS-Slovakia, s.r.o., Petrovany, zverejnená 22.6.2015
Zmluva o dielo - FIS-Slovakia, s.r.o., Petrovany, zverejnená 7.8.2015
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností - J. Králová, zverejnená 7.8.2015
Zmluva o vykonávaní preventívnej a liečebnej veterinárskej činnosti, zverejnená 20.8.2015
Zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie - GRIFF, s.r.o., Irkutská 14, Košice, zverejnená 24.9.2015
Zmluva č. 8001063297 o poistení stavby - Vodovod a kanalizácia obce Nálepkovo, zverejnená 9.10.2015

Objednávky

číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
1. vyšlá Autoservis, Š. Pacák, Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves 14371774 13.01.2015 31.12.2015 05.01.2015 Ing. Dušan Daniel celoročný servis a údržbu služobných áut Peugeot 306 a Suzuki Ignis na rok 2015
2. vyšlá MIVA Market, s.r.o., Mlynská 13, Smižany 36704041 13.01.2015 31.12.2015 05.01.2015 Ing. Dušan Daniel nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu na rok 2015
3. vyšlá Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 13.01.2015 31.12.2015 05.01.2015 Ing. Dušan Daniel odhŕňanie snehu v časti obce Záhajnica a Píla na rok 2015
4. vyšlá Jozef Pocklan, Hámre 36, Nálepkovo 30666911 13.01.2015 31.12.2015 05.01.2015 Ing. Dušan Daniel odhŕňanie snehu v časti obce Tretí Hámor a Peklisko na rok 2015
5. vyšlá Nábytok - Uhlár, Hlavná 29, Gelnica 14373564 13.01.2015 31.12.2015 05.01.2015 Ing. Dušan Daniel nákup a výroba kancelárskeho nábytku na rok 2015
6. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 522,00 19.01.2015 31.12.2014 09.01.2015 Ing. Dušan Daniel stravovanie zamestnancov OcÚ, december 2014, 174 obedov
7. vyšlá Odevy-Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 287,28 19.01.2015 31.12.2014 09.01.2015 Ing. Dušan Daniel tovar pre vyplácanie prídavkov na deti za mesiac december 2014, šatstvo
8. vyšlá Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 394,80 19.01.2015 31.12.2014 09.01.2015 Ing. Dušan Daniel tovar pre vyplácanie prídavkov na deti za mesiac december 2014, potraviny
9. vyšlá Fast Plus, s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava, prevádzka - Planeo Elektro, Spišská Nová Ves 35712783 19.01.2015 31.12.2015 09.01.2015 Ing. Dušan Daniel nákup fritézy, mrazničky, úsporných žiariviek podľa vlastného výberu
10. vyšlá Ladislav Hricko, Elektronik, Strojnícka 6/33, Spišská Nová Ves 17301424 19.01.2015 31.12.2015 09.01.2015 Ing. Dušan Daniel technické zariadenie do Domu smútku (mikrofóny, káble ...)
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
11. vyšlá Gama Print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 19.01.2015 31.12.2015 09.01.2015 Ing. Dušan Daniel informačná tabuľa do vestibulu obecného úradu, informačné tabuľky k dverám, nálepky na motorové vozidlá
12. vyšlá SnackBar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 19.01.2015 31.12.2015 12.01.2015 Ing. Dušan Daniel stravovanie hostí v Turistickej ubytovni 2.2.-6.2.2015 a 9.2.-13.2.2015
13. vyšlá SnackBar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 19.01.2015 31.12.2015 13.01.2015 Ing. Dušan Daniel stravovanie zamestnancov Obecného úradu na rok 2015
14. vyšlá Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 19.01.2015 31.12.2015 13.01.2015 Ing. Dušan Daniel tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou osobitného príjemcu na rok 2015, potraviny
15. vyšlá Odevy-Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 19.01.2015 31.12.2015 13.01.2015 Ing. Dušan Daniel tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou osobitného príjemcu na rok 2015, šatstvo
16. vyšlá VVS, a. s., Komenského 50, Košice 36570460 27.01.2015 31.12.2015 26.01.2015 Ing. Dušan Daniel oprava a overenie vodomerov na rok 2015
17. vyšlá Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 27.01.2015 31.12.2015 27.01.2015 Ing. Dušan Daniel stavebný materiál podľa vlastného výberu na rok 2015
18. vyšlá Železiarstvo u Širilu, Hviezdoslavova 475/35, Spišská Nová Ves 31689418 02.02.2015 31.12.2015 27.01.2015 Ing. Dušan Daniel 2x pec "petrík", 2x kuchynská pec
19. vyšlá Dataservis Cunik - Nagran, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 02.02.2015 31.01.2015 29.01.2015 Ján Plencner registračná fiškálna pokladňa
20. vyšlá Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 02.02.2015 31.01.2015 29.01.2015 Ján Plencner prepchatie kanalizačného potrubia ŠKV Avia CAK
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
21. vyšlá EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 05.02.2015 31.12.2015 02.02.2015 Ing. Dušan Daniel analýza pitnej a odpadovej vody podľa cenovej ponuky z 19.1.2015
22. vyšlá Brahama SNV, Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36584746 05.02.2015 31.12.2015 03.02.2015 Ing. Dušan Daniel vodoinštalačný materiál na rok 2015 podľa vlastného výberu
23. vyšlá M-Plast, Ľ. Mužík, Tr. 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 05.02.2015 31.12.2015 03.02.2015 Ing. Dušan Daniel vodoinštalačný materiál na rok 2015 podľa vlastného výberu
24. vyšlá Sabrina Modelle, s.r.o., Uniformy, Podlužianske č. 3, Levice 36525685 4804,00 17.02.2015 31.12.2015 06.02.2015 Ján Plencner kompletná výstroj pre Obecnú políciu v počte 5 ks
25. vyšlá Lom Spiš - Gretľa, č. 9286, Novoveská Huta 36706311 17.02.2015 31.12.2015 09.02.2015 Ing. Dušan Daniel lomový kameň podľa potreby na rok 2015
26. vyšlá Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 17.02.2015 31.12.2015 09.02.2015 Ing. Dušan Daniel obed a večera pre členov okrskovej komisie na referendum v počte 5 osôb
27. vyšlá Sigma Pumpy SK,s.r.o., Južná trieda 97, Košice 36312509 17.02.2015 31.12.2015 12.02.2015 Ing. Dušan Daniel čerpadlo 50 GFRU 3F bez plaváku
28. vyšlá Griff, s.r.o., Krivá 17, Košice 31677509 27.02.2015 31.12.2015 20.02.2015 Ing. Dušan Daniel spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu komínov k nájomným bytovým domom na ulici Hlavnej č. 743, 744, 755
29. vyšlá Prešport-Mgr. Ján Prokopič, Ľaliová 3201/1, Spišská Nová Ves 35319275 02.03.2015 31.12.2015 27.02.2015 Ing. Dušan Daniel víťazné poháre podľa vlastného výberu
30. vyšlá MVR projekt, s.r.o., Irkutská 17, Košice 36586978 02.03.2015 31.12.2015 27.02.2015 Ing. Dušan Daniel V zmysle doporučení KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove štúdiu vo veci riešenia bytoviek pri benzínke a to v 3 variantoch: 1. prístavba komínov, 2. vybudovanie spoločnej kotolne pre 24 b.j., 3. kototlňa pre 3 bytovky zvlášť
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
31. vyšlá Mestský úrad Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 02.03.2015 31.12.2015 27.02.2015 Ing. Dušan Daniel prepchatie kanalizačného potrubia v obci Nálepkovo
32. vyšlá Železiarstvo u Širilu, Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 05.03.2015 31.12.2015 03.03.2015 Ing. Dušan Daniel tovar podľa vlastného výberu na rok 2015 v súlade s rámcovou zmluvou
33. vyšlá Gama Kladno. s.r.o., Kladenská 114/3, Buštěhrad, ČR CZ49546325 42,04 05.03.2015 31.03.2015 04.03.2015 Ing. Dušan Daniel náhradné diely na aviu
34. vyšlá Gama Print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 13.03.2015 31.12.2015 04.03.2015 Ing. Dušan Daniel reklamné predmety podľa cenovej ponuky zo dňa 4.2.2015 pre projekt "Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III."
35. vyšlá Pohrebná služba, Rastislav Findura, Slovenská 8, Spišská Nová Ves 36600580 13.03.2015 31.03.2015 09.03.2015 Ing. Dušan Daniel pohrebné služby - neb. Dana Kakurová
36. vyšlá Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 27.03.2015 31.03.2015 19.03.2015 Ing. Dušan Daniel nástenný konvektor 1000 W, 1250 W, 2000 W, elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou, multifunkčná rúra 5 funkcií
37. vyšlá Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 27.03.2015 31.05.2015 19.03.2015 Ing. Dušan Daniel revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov v budove bývalého NZZ v Nálepkove
38. vyšlá Ján Živčák, Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7 33850691 24.04.2015 31.12.2015 16.04.2015 Ing. Dušan Daniel údržba zelene v centre obce Nálepkovo a jej okrajových častiach na rok 2015
39. vyšlá Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder 31443923 600,00 24.04.2015 31.12.2015 24.04.2015 Ing. Dušan Daniel nákup kníh do obecnej knižnice podľa vlastného výberu
40. vyšlá Ladma, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves 31713076 28.04.2015 31.12.2015 27.04.2015 Ing. Dušan Daniel hutný materiál podľa vlastného výberu na rok 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
41. vyšlá B-komplet, s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 28.04.2015 31.12.2015 27.04.2015 Ing. Dušan Daniel podlahová krytina podľa vlastného výberu na rok 2015
42. vyšlá Ing. Ján Holiga - HAGO-POINT, Hviezdoslavova 246/14, Spišská Nová Ves 41816081 07.05.2015 31.12.2015 06.05.2015 Ján Plencner vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP v rozsahu realizácie na akciu: Zdravotné stredisko - bleskozvodná ochrana komplexne
43. vyšlá Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 20.05.2015 31.12.2015 14.05.2015 Ing. Dušan Daniel výmena strešných okien v obecných nájomných bytoch
44. vyšlá Prosper Poprad, s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 160,00 20.05.2015 31.12.2015 19.05.2015 Ing. Dušan Daniel betónový poklop 10 ks, priemer 800
45. vyšlá Idamer, s.r.o., Nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 470,00 20.05.2015 31.12.2015 19.05.2015 Ing. Dušan Daniel vodomer 420 Qn 2,5 DN20, 40 C, L 165 mm - 15 ks, vodomer Residia JET Qn 1,5 DN15 30 C L 80 - 1 ks
46. vyšlá Pergamon Antique, P. Brandobur, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 22.05.2015 31.12.2015 21.05.2015 Ing. Dušan Daniel tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny
47. vyšlá Mestský úrad Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 22.05.2015 31.05.2015 21.05.2015 Ing. Dušan Daniel prepchatie kanalizačného potrubia v obci
48. vyšlá Survio, s.r.o., Hlinky 70, Brno, Česká republika 28300785 19,90 09.06.2015 31.07.2015 27.05.2015 Ing. Dušan Daniel program Survio, zber dát, analýza výsledkov - dotazník na spracovanie Programu rozvoja obce
49. vyšlá ACS, s.r.o., Radlinského 27, Spišská Nová Ves 36582298 09.06.2015 31.12.2015 27.05.2015 Ing. Dušan Daniel mobilný kompresor so zbíjacím kladivom
50. vyšlá AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 36357065 09.06.2015 31.12.2015 28.05.2015 Ing. Dušan Daniel bezplatný odber opotrebovaných pneumatík pre obec Nálepkovo
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
51. vyšlá Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 134,00 09.06.2015 31.12.2015 08.06.2015 Ing. Dušan Daniel publikácia Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi
52. vyšlá Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 10762699 09.06.2015 31.12.2015 09.06.2015 Ing. Dušan Daniel deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia podľa priebežnej dohody
53. vyšlá Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 01.07.2015 31.12.2015 15.06.2015 Ing. Dušan Daniel mäso a mäsové výrobky na rok 2015
54. vyšlá eurobus, a.s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves 36211079 01.07.2015 11.07.2015 01.07.2015 Ing. Dušan Daniel autobusová doprava do Kežmarku na EĽRO dňa 11.7.2015 a späť
55. vyšlá Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Nálepkovo 36587311 27.07.2015 31.12.2015 23.07.2015 Ing. Dušan Daniel guľatina pre potreby obce na rok 2015
56. vyšlá Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 27.07.2015 31.12.2015 24.07.2015 Ing. Dušan Daniel rekonštrukcia strechy cca 160 m2 na obecnej vyhni z dôvodu havarijnej situácie po dažďovom období 19.7.-24.7.2015
57. vyšlá Jozef Gabonay ml., Nálepkovo 444 40106632 04.08.2015 31.12.2015 28.07.2015 Ing. Dušan Daniel výrub 3-4 ks jedlí v objeme 4 m3/ 1 ks podľa pokynov riaditeľa LON, s.r.o., vrátane manipulácie a dopravy na výstavbu lávky cez rieku Hnilec k prístupu k nehnuteľnostiam
58. vyšlá Okay elektro, s.r.o., Krajná 86, Bratislava, prevádzka - SNV 35825979 04.08.2015 31.08.2015 04.08.2015 Ing. Dušan Daniel digitálny fotoaparát zrkadlovka s príslušenstvom
59. vyšlá eurobus, a.s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves 36211079 04.08.2015 31.08.2015 04.08.2015 Ing. Dušan Daniel autobusová doprava do obce Červený Kláštor a späť dňa 21.8.2015 a 28.8.2015
60. vyšlá Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 20.08.2015 31.12.2015 14.08.2015 Ing. Dušan Daniel vyčistenie a prehĺbenie odvodňovacích kanálov
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
61. vyšlá Agrofarma Nálepkovo, s.r.o., Pod školou 452, Nálepkovo 36217247 02.09.2015 31.12.2015 28.08.2015 Ing. Dušan Daniel mulčovanie a odstránenie drevín na území európskeho významu SKUEV 0354 Hnilecké rašeliniská, časť Hámorské lúky podľa pokynov a usmernení pracovníka ŠOP SR - SNV
62. vyšlá STORNO 2.9.2015 Ing. Dušan Daniel STORNO objednávky
63. vyšlá Jozef Harmata, Bernolákova 13, Spišská Nová Ves 11951095 08.09.2015 31.12.2015 03.09.2015 Ing. Dušan Daniel dodanie novej kamery a inštalačné práce pre kamerový systém v Nálepkove
64. vyšlá Peter Fabiny - TV Elektronik, Hnilčík 200 14374391 08.09.2015 31.12.2015 08.09.2015 Ing. Dušan Daniel kompletné ozvučenie domu smútku v Nálepkove vrátane verejného vonkajšieho priestranstva - dodávka a montáž
65. vyšlá Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1323,04 18.09.2015 31.12.2015 16.09.2015 Ing. Dušan Daniel komín podľa cenovej ponuky
66. vyšlá Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 2770,58 18.09.2015 31.12.2015 16.09.2015 Ing. Dušan Daniel rekonštrukcia strechy podľa cenovej ponuky
67. vyšlá Drevostav1, s.r.o., Pekárenská 2221, Jesenské 46479287 18.09.2015 31.12.2015 17.09.2015 Ing. Dušan Daniel dodávka štiepky v dohodnutom objeme
68. vyšlá Mestský úrad Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 06.10.2015 31.12.2015 02.10.2015 Ing. Dušan Daniel prepchatie kanalizačného potrubia v obci Nálepkovo
69. vyšlá Agrofarma Nálepkovo, s.r.o., Pod školou 452, Nálepkovo 36217247 06.10.2015 31.12.2015 06.10.2015 Ing. Dušan Daniel vývoz odpadu z "mašinky" (Hlavná 543) v priebehu mesiaca október na skládku Kúdelník v Spišskej Novej Vsi
70. vyšlá Bazár stavebnín Najka, s.r.o., Odborárov 30, Spišská Nová Ves 36584631 23.10.2015 31.12.2015 07.10.2015 Ing. Dušan Daniel interiérové dvere podľa vlastného výberu
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
71. vyšlá PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 23.10.2015 31.12.2015 23.10.2015 Ján Plencner zameranie vodovodného potrubia z oceľových rúr
72. vyšlá DataGeo - Ing.Miloš Kršjak, Fabiniho 23, Spišská Nová Ves 10767258 03.11.2015 31.12.2015 27.10.2015 Ing. Dušan Daniel práce v areáli ZŠsMŠ Nálepkovo - polohopis a výškopis okolia školy podľa dohodnutého rozsahu
73. vyšlá Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 03.11.2015 31.12.2015 29.10.2015 Ján Plencner priebežné vykonávanie výkopových prác na území obce Nálepkovo v rámci realizácie projektov ÚPSVaR (aktivačná činnosť a menšie obecné služby)
74. vyšlá REŠSTAV,s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 03.11.2015 31.12.2015 29.10.2015 Ján Plencner výmena hlavného rozvádzača merania elektrickej energie v časti Píla - Rómska osada
75. vyšlá Gemer Kovo, s.r.o., Sirk 317, Sirk 36733776 03.11.2015 31.12.2015 30.10.2015 Ing. Dušan Daniel dopravné značky 2 ks, držiaky na značky 4 ks
76. vyšlá Edison SK, s.r.o., Prešovská 537/28, Vranov nad Topľou 46694447 03.11.2015 31.12.2015 30.10.2015 Ing. Dušan Daniel vianočné LED osvetlenie 4 ks
77. vyšlá MOB interier, s.r.o., Opatovská 651/33, Trenčín 44948271 57,00 03.11.2015 31.12.2015 30.10.2015 Ing. Dušan Daniel 2 ks vešiak
78. vyšlá Mgr. Viera Janočková-VERA, Okružná 1304/86, Michalovce 40035263 132,00 03.11.2015 31.12.2015 30.10.2015 Ing. Dušan Daniel kancelárske kreslo 2 ks
79. vyšlá 2U, s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava 17315786 42,05 03.11.2015 31.12.2015 30.10.2015 Ing. Dušan Daniel sada - zástava SR a EÚ
80. vyšlá Abamet, s.r.o., Fučíkova 460, Sládkovičovo 47966947 312,12 03.11.2015 31.12.2015 03.11.2015 Ing. Dušan Daniel plechová skriňa pre upratovačky, skrinka na kľúče
číslo typ partner IČO cena€ dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa Podpísal predmet
81. vyšlá ACS s.r.o., Radlinského 27, Spišská Nová Ves 36582298 26.11.2015 31.12.2015 23.11.2015 Ing. Dušan Daniel riadiaca jednotka Elektronikon I.
82. vyšlá MIVA, s.r.o., Mlynská 1323, Smižany 31681212 26.11.2015 31.12.2015 25.11.2015 Ján Plencner plastová kanalizačná šachta
83. vyšlá CBR Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin 45503249 200,00 11.12.2015 31.12.2015 1.12.2015 Ing. Dušan Daniel knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu
84. vyšlá Bels, s.r.o., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves 36203637 05.01.2016 31.12.2016 11.12.2015 Ing. Dušan Daniel vyčistenie uniforiem

Faktúry

číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
1. došlá č. 150001 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 173,72 02.01.2015 27.02.2015 02.01.2015 02.01.2015 08.01.2015 08.01.2015 kancelársky papier A4 20682 hárkov
2. došlá č. 1/2015 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 281,80 07.01.2015 27.02.2015 03.01.2015 03.01.2015 24.01.2015 08.01.2015 stravovanie hostí v Turistickej ubytovni v počte raňajky 46, obed 36 a večera 35
3. došlá č. 20150502 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 07.01.2015 27.02.2015 05.01.2015 05.01.2015 19.01.2015 09.01.2015 systémová podpora URBIS od 1.1.do 31.3.2015
4. došlá č. 32100062 Fast Plus, s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava, prevádzka Planeo Elektro Spišská Nová Ves 35712783 364,73 08.01.2015 27.02.2015 08.01.2015 08.01.2015 22.01.2015 08.01.2015 fritéza, mraznička a žiarovky
5. došlá č. 2015002 Ladislav Hricko Elektronik, Strojnícka 6/33, Spišská Nová Ves 17301424 55,50 09.01.2015 27.02.2015 08.01.2015 08.01.2015 15.01.2015 09.01.2015 mikrofón, šnúra, adaptéry do Domu smútku
6. došlá č. 150017 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 49,80 12.01.2015 27.02.2015 09.01.2015 09.01.2015 15.01.2015 15.01.2015 toner 1 ks
7. došlá č. 150024 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 397,58 13.01.2015 27.02.2015 13.01.2015 13.01.2015 23.01.2015 16.01.2015 kancelárske potreby
7. došlá č. 150024 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 397,58 13.01.2015 27.02.2015 13.01.2015 13.01.2015 23.01.2015 16.01.2015 kancelárske potreby
8. došlá č. 1501004 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 14.01.2015 27.02.2015 13.01.2015 13.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu za I.-III. 2015
9. došlá č. 1501001 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 122,00 14.01.2015 27.02.2015 08.01.2015 08.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 diagnostika PC siete, inštalácia sieťových adaptérov, pripojenie, nastavenie, dopravné náklady
10. došlá č. 1501002 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 51,12 14.01.2015 27.02.2015 08.01.2015 08.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 adaptér Powerline TP-Link AV500 a patch kábel UTP cat 6
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
11. došlá č. 7500218431 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 151,16 15.01.2015 27.02.2015 07.01.2015 08.01.2015 26.01.2015 27.01.2015 služby mobilnej siete, Obecný úrad
12. došlá č. 7500023209 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 72,80 15.01.2015 27.02.2015 07.01.2015 08.01.2015 26.01.2015 27.01.2015 služby mobilnej siete, KC Mlyn
13. došlá č. FA15002 Volčko Juraj - Market.sk, Budovateľská 2, Prešov 41547543 210,00 16.01.2015 27.02.2015 13.01.2015 13.01.2015 14.03.2015 16.01.2015 web hosting domény 2015-2016 nalepkovo.sk
14. došlá č. 1501006 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 1361,28 15.01.2015 27.02.2015 14.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 2 počítačové zostavy s príslušenstvom
15. došlá č. 1501007 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 273,50 19.01.2015 27.02.2015 16.01.2015 16.01.2015 23.01.2015 27.01.2015 inštalácia 4 ks PC, ESET, OpenOffice, aktualizácie, URBIS, prevod údajov
16. došlá č. 1501007 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 1380,98 19.01.2015 27.02.2015 16.01.2015 16.01.2015 23.01.2015 27.01.2015 2 ks počítačové zostavy s príslušenstvom
17. došlá č. 915000018 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 31348262 163,69 19.01.2015 27.02.2015 14.01.2015 14.01.2015 28.01.2015 27.01.2015 zbierka zákonov s komentármi
18. došlá č. 150035 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 147,60 20.01.2015 27.02.2015 19.01.2015 19.01.2015 25.01.2015 27.01.2015 toner 4 ks
19. došlá č. 01/15 B-Roll, s.r.o., Banícka 804/26, Poprad 31707262 2781,60 20.01.2015 27.02.2015 16.01.2015 16.01.2015 16.01.2015 09.01.2015 zasnežovacie tyče - vyúčtovanie
20. došlá č. 1500001 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 21.01.2015 27.02.2015 20.01.2015 20.01.2015 31.01.2015 27.01.2015 školenie BOZP a OPP uchádzačov o zamestnanie z 2.1.2015 a 9.1.2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
21. došlá č. 1688821701 Nakladatelství FORUM, s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 64,80 22.01.2015 27.02.2015 13.01.2015 13.01.2015 15.01.2015 27.01.2015 školenie - webinár Elektronické trhovisko
22. došlá č. 5/2015 Peter Gabriš, Repair-Car, Zvončín 214 11855584 51,50 23.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 21.01.2015 04.02.2015 30.01.2015 oprava péra na Kia Besta
23. došlá č. 2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 26.01.2015 27.02.2015 01.05.2015 19.01.2015 01.02.2015 09.02.2015 poistné za obdobie 1.2.-1.5.2015
24. došlá č. 1501008 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 137,50 28.01.2015 27.02.2015 26.01.2015 26.01.2015 02.02.2015 09.02.2015 inštalácia MS Office na 5 ks PC, Urbis, ESET, nastavenie tlače
25. došlá č. 1501008 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 1338,24 28.01.2015 27.02.2015 26.01.2015 26.01.2015 02.02.2015 09.02.2015 5 ks Office Home and Business 2013 a monitor LED 20
26. došlá č. 75000826196 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 13,05 28.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, Obecný úrad
27. došlá č. 150100034 Snowservice, s.r.o., Králická ulica 542/3, Králiky 35763469 506,22 28.01.2015 27.02.2015 23.01.2015 23.01.2015 06.02.2015 09.02.2015 koleso na ratrak
28. došlá č. 1/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 10408970 565,30 28.01.2015 27.02.2015 28.01.2015 28.01.2015 28.02.2015 09.02.2015 pracovné náradie (lopaty, metly, kliešte, kombináčky, sekera...)
29. došlá č. 7500837572 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 21,11 29.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, Obecný úrad
30. došlá č. 7500839342 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,14 29.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, KC Mlyn
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
31. došlá č. 7500839351 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 17,80 29.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, Turistická ubytovňa
32. došlá č. 7500839427 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 17,80 29.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, Obecná polícia
33. došlá č. 7500839431 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 17,80 29.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, Obecná polícia
34. došlá č. 7500839434 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,08 29.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, KC Mlyn
35. došlá č. 7500839432 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,56 29.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 22.01.2015 09.02.2015 09.02.2015 služby mobilnej siete, Obecný úrad
36. došlá č. FV150014 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 406,25 30.01.2015 27.02.2015 29.01.2015 29.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 registračná pokladňa EURO, papierová páska a kniha ERP
37. došlá č. 1500027 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves 14371774 394,68 30.01.2015 27.02.2015 28.01.2015 28.01.2015 11.02.2015 09.02.2015 oprava motorového vozidla Suzuki Ignis
38. došlá č. 15010005 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 527,99 30.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 27.01.2015 10.02.2015 09.02.2015 Obecné noviny č. 1/2015 v počte 650 ks
39. došlá č. FA000119/2015 Profesionálny register, s.r.o., Michalská 9, Bratislava 46938079 240,00 23.01.2015 27.02.2015 21.01.2015 21.01.2015 28.01.2015 28.01.2015 reklamné služby, balík Profesional www.profesionalnyregister.sk
40. došlá č. 0082390110001 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 10,25 02.02.2015 27.02.2015 30.01.2015 30.01.2015 02.02.2015 30.01.2015 roznos letákov do schránky - Obecné noviny č. 1/2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
41. došlá č. 150070 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 82,85 02.02.2015 03.03.2015 30.01.2015 30.01.2015 06.02.2015 09.02.2015 čiernobiele a farebné kópie na základe servisných zmlúv
42. došlá č. 1500008 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 02.02.2015 03.03.2015 31.01.2015 31.01.2015 14.02.2015 09.02.2015 BOZP, OPP, CO a činnosť zdravotnej služby za január 2015
43. došlá č. 20150001 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 230,00 03.02.2015 03.03.2015 31.01.2015 02.02.2015 16.02.2015 09.02.2015 odhŕňanie snehu v mesiaci január 2015, miestne komunikácie
44. došlá č. 1500035 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 150,60 03.02.2015 03.03.2015 29.01.2015 29.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 oprava motorového vozidla Peugeot 307
45. došlá č. 1 Nábytok Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 369,05 04.02.2015 03.03.2015 03.02.2015 03.02.2015 10.02.2015 16.02.2015 kancelársky nábytok (stolička, kreslo, stôl)
46. došlá č. 01/2015 Odevy Textil, Viktor Riemer, Nálepkovo 589 34603409 215,13 04.02.2015 03.03.2015 31.01.2015 04.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, január 2015, šatstvo
47. došlá č. FO 1500001 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2157,30 04.02.2015 03.03.2015 30.01.2015 30.01.2015 13.02.2015 16.02.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom za január 2015
48. došlá č. 1031500082 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 556,79 05.02.2015 03.03.2015 31.01.2015 03.02.2015 14.02.2015 16.02.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
49. došlá č. 20150001 Železiarstvo u Širilu, Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 901,49 06.02.2015 03.03.2015 28.01.2015 28.01.2015 07.02.2015 16.02.2015 kachle 2 ks, sporák 2 ks do nájomných bytov
50. došlá č. 150081 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 58,32 06.02.2015 03.03.2015 02.02.2015 02.02.2015 08.02.2015 16.02.2015 toner 1 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
51. došlá č. 150181 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 148,72 06.02.2015 03.03.2015 05.02.2015 05.02.2015 15.02.2015 16.02.2015 kancelárske potreby
52. došlá č. 1500022 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 06.02.2015 03.03.2015 04.02.2015 04.02.2015 11.02.2015 16.02.2015 vstupné školenie BOZP a OPP pre uchádzačov o zamestnanie - aktivačné práce
53. došlá č. 1031500063 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2240,49 06.02.2015 03.03.2015 31.01.2015 03.02.2015 14.02.2015 16.02.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
54. došlá č. 415150069 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice 3602204704 336,73 06.02.2015 18.03.2015 31.01.2015 03.02.2015 17.02.2015 16.02.2015 odobraté množstvo povrchovej vody z rieky Hnilec za január 2015
55. došlá č. 2/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 747,00 09.02.2015 18.03.2015 04.02.2015 04.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 stravovanie zamestnancov Obecného úradu v počte 249 obedov, január 2015
56. došlá č. 22150054 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 263,23 09.02.2015 18.03.2015 29.01.2015 04.02.2015 18.02.2015 16.02.2015 prepchatie kanalizačného potrubia
57. došlá č. 1352102207 Auto Kelly Slovakia, s.r.o., Mlynská 39, Spišská Nová Ves 36298026 79,19 09.02.2015 18.03.2015 06.02.2015 06.02.2015 10.02.2015 06.02.2015 batéria na Suzuki Ignis
58. došlá č. 89940609 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 8,50 09.02.2015 18.03.2015 05.02.2015 05.02.2015 26.02.2015 16.02.2015 príručka mzdovej účtovníčky r. 2015
59. došlá č. FV150016 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 68,53 09.02.2015 18.03.2015 30.01.2015 30.01.2015 13.02.2015 16.02.2015 servisná práca na registračnej pokladni
60. došlá č. 0770486129 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 45,00 09.02.2015 18.03.2015 31.01.2015 03.02.2015 17.02.2015 16.02.2015 služby pevnej siete, KC Mlyn, január 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
61. došlá č. 01/02/2015 Mäso Údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 77,69 10.02.2015 18.03.2015 01.02.2015 01.02.2015 15.02.2015 16.02.2015 tovar do kuchyne - turistická ubytovňa
62. došlá č. 02/02/2015 Mäso Údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 133 34605096 102,10 10.02.2015 18.03.2015 09.02.2015 09.02.2015 23.02.2015 16.02.2015 tovar do kuchyne - turistická ubytovňa
63. došlá č. 15001 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 561,03 10.02.2015 18.03.2015 31.01.2015 31.01.2015 31.01.2015 16.02.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, január 2015
64. došlá č. 4770487461 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 293,64 10.02.2015 18.03.2015 31.01.2015 03.02.2015 17.02.2015 16.02.2015 služby pevnej siete, Obecný úrad, január 2015
65. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 78,00 10.02.2015 18.03.2015 28.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 elektrická energia - ČOV, Verejné osvetlenie
66. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 12,00 10.02.2015 18.03.2015 28.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 elektrická energia - spoločné priestory
67. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 11216,00 10.02.2015 18.03.2015 28.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 neuhradená z dôvodu reklamácie elektrická energia - vlek a kancelária býv. úradu práce
68. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 5434,00 10.02.2015 18.03.2015 28.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 elektrická energia
69. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 291,00 10.02.2015 18.03.2015 28.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 elektrická energia
70. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 500,00 10.02.2015 18.03.2015 28.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
71. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3248,00 10.02.2015 18.03.2015 28.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 elektrická energia
72. došlá č. 1990017613 XEROX Limited, a.s., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 28,96 11.02.2015 18.03.2015 31.01.2015 09.02.2015 23.02.2015 25.02.2015 elektrická energia
73. došlá č. 2015013 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 154,80 11.02.2015 18.03.2015 10.02.2015 10.02.2015 24.02.2015 25.02.2015 informačné menovky k dverám, samolepky, grafika
74. došlá č. 1500061 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 280,03 12.02.2015 18.03.2015 11.02.2015 11.02.2015 25.02.2015 25.02.2015 výmena a vyváženie pneu na Peugeot 307
75. došlá č. 10022015 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 420,00 12.02.2015 18.03.2015 31.01.2015 10.02.2015 27.02.2015 25.02.2015 zimná údržba ciest v časti III. Hámor a Peklisko
76. došlá č. 2015/03 Elektromat - Servis, Gen. Svobodu 183/71, Ľubica 45239975 251,88 12.02.2015 18.03.2015 06.02.2015 06.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 elektro-montážne práce na lyžiarskom vleku F12
77. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44482767 135,94 12.02.2015 18.03.2015 29.01.2015 06.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 elektrická energia
78. došlá č. 215005 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 21,14 13.02.2015 18.03.2015 09.02.2015 09.02.2015 24.02.2015 25.02.2015 výroba pečiatky
79. došlá č. 7501187668 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 13.02.2015 18.03.2015 07.02.2015 08.02.2015 25.02.2015 25.02.2015 služby mobilnej siete, Obecný úrad
80. došlá č. 7292701280 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44482767 1392,68 16.02.2015 18.03.2015 31.01.2015 12.02.2015 26.02.2015 25.02.2015 elektrická energia, Turistická ubytovňa
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
81. došlá č. 7500988248 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 35,05 16.02.2015 20.03.2015 07.02.2015 08.02.2015 25.02.2015 25.02.2015 služby mobilnej siete, Obecný úrad
82. došlá č. 20156012 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 144,00 16.02.2015 20.03.2015 30.01.2015 30.01.2015 13.02.2015 25.02.2015 servisná práca na traktore
83. došlá č. 20152039 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 312,07 16.02.2015 20.03.2015 30.01.2015 30.01.2015 13.02.2015 25.02.2015 náhradné diely na traktor
84. došlá č. 22150026 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 169,25 17.02.2015 20.03.2015 11.02.2015 13.02.2015 27.02.2015 25.02.2015 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 15,010 t, 8/16 mm HDK 4,140 t
85. došlá č. 1501013 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 497,50 17.02.2015 20.03.2015 12.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 reinštalácia 4 PC, inštalácia 5 x MS Office, nastavenia prístupov, certifikátov, aplikácií, Urbis, el. pošty, parametrov, prenos údajov
86. došlá č. 1501009 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 830,16 17.02.2015 20.03.2015 12.02.2015 13.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 1 x počítač s príslušenstvom, 2x LED monitor
87. došlá č. 310065 ZMOS, Bezručova 9, Bratislava 00584614 59,40 17.02.2015 20.03.2015 28.01.2015 28.01.2015 11.02.2015 25.02.2015 publikácia "Dobrý deň, samospráva" 9 ks
88. došlá č. 90273508 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 346,32 19.02.2015 20.03.2015 13.02.2015 16.02.2015 09.03.2015 25.02.2015 oprava a overenie vodomerov 18 ks
89. došlá č. 150126 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 57,79 23.02.2015 20.03.2015 17.02.2015 17.02.2015 23.03.2015 25.02.2015 toner 1 ks
90. došlá č. 150276 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 46,30 24.02.2015 20.03.2015 09.02.2015 23.02.2015 05.03.2015 09.03.2015 kancelárske potreby
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
91. došlá č. 1500612 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 146,88 24.02.2015 20.03.2015 18.02.2015 20.02.2015 06.03.2015 24.02.2015 analýza odpadových vôd
92. došlá č. 10099/2015 Drinks Slovakia, s.r.o., F. Kráľa 287/4, Spišská Nová Ves 46649719 318,34 24.02.2015 20.03.2015 24.02.2015 24.02.2015 03.03.2015 10.03.2015 tovar do bufetu na lyžiarsky vlek
93. došlá č. 10098/2015 Drinks Slovakia, s.r.o., F. Kráľa 287/4, Spišská Nová Ves 46649719 141,29 24.02.2015 20.03.2015 24.02.2015 24.02.2015 03.03.2015 10.03.2015 tovar do bufetu na lyžiarsky vlek
94. došlá č. 2151105044 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 145,20 25.02.2015 20.03.2015 20.02.2015 20.02.2015 07.03.2015 10.03.2015 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, Turistická ubytovňa 2x, štadión TJ Slovan
95. došlá č. 2151105043 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 14,28 25.02.2015 20.03.2015 20.02.2015 20.02.2015 07.03.2015 09.03.2015 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, obecný rozhlas
96. došlá č. 22150033 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 83,16 25.02.2015 20.03.2015 20.02.2015 23.02.2015 02.03.2015 09.03.2015 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 4,610 t, 8/16 mm HDK 4,690 t
97. došlá č. 15FVZ003 Stix, s.r.o., Hurbanova 1, Ružomberok 36677957 47,70 25.02.2015 20.03.2015 19.02.2015 19.02.2015 05.03.2015 10.03.2015 oprava profi kladiva
98. došlá č. 1020150028 Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy 31691021 430,48 26.02.2015 20.03.2015 28.02.2015 28.02.2015 10.03.2015 10.03.2015 pohrebné služby neb. Darina Bandyová
99. došlá č. 7501830080 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 27.02.2015 20.03.2015 21.02.2015 22.02.2015 09.03.2015 09.03.2015 služby mobilnej siete
100. došlá č. 7501809362 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 27.02.2015 20.03.2015 21.02.2015 22.02.2015 09.03.2015 09.03.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
101. došlá č. 7501822494 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 27.02.2015 20.03.2015 21.02.2015 22.02.2015 09.03.2015 09.03.2015 služby mobilnej siete
102. došlá č. 7501824018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,89 27.02.2015 20.03.2015 21.02.2015 22.02.2015 09.03.2015 09.03.2015 služby mobilnej siete
103. došlá č. 7501818366 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 27.02.2015 20.03.2015 21.02.2015 22.02.2015 09.03.2015 10.03.2015 služby mobilnej siete
104. došlá č. 7501805819 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,66 27.02.2015 20.03.2015 21.02.2015 22.02.2015 09.03.2015 09.03.2015 služby mobilnej siete
105. došlá č. 7501803070 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 27.02.2015 20.03.2015 21.02.2015 22.02.2015 09.03.2015 09.03.2015 služby mobilnej siete
106. došlá č. 150003 František Kluknavský - kamenárstvo, E.M. Šoltésovej 17/13, Spišská Nová Ves 41688210 330,00 27.02.2015 20.03.2015 26.02.2015 26.02.2015 10.03.2015 09.03.2015 kamenárske práce
107. došlá č. 20150003 Štefan Czolder, Hlavná 417/194, Nálepkovo 31223371 90,00 02.03.2015 20.03.2015 01.03.2015 01.03.2015 15.03.2015 09.03.2015 odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
108. došlá č. 1500773 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 02.03.2015 20.03.2015 23.02.2015 27.02.2015 13.03.2015 10.03.2015 analýza vôd - pitná
109. došlá č. 1500043 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 420,00 02.03.2015 20.03.2015 28.02.2015 28.02.2015 14.03.2015 09.03.2015 OPP, BOZP, CO, prac.zdravotná služba za február 2015
110. došlá č. 1501016 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 52,50 03.03.2015 20.03.2015 26.02.2015 26.02.2015 05.03.2015 09.03.2015 reinštalácia počítača, nastavenia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
111. došlá č. 7150401051 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 17335345 38,54 03.03.2015 23.03.2015 31.12.2015 26.02.2015 31.03.2015 09.03.2015 nájom pozemkov na rok 2015
112. došlá č. 15010 PRO-FOREST Rožňava, s.r.o., Štítnická 23, Rožňava 31722831 1339,92 03.03.2015 23.03.2015 25.02.2015 26.02.2015 28.03.2015 10.03.2015 rakvy 6 ks, rôzne krížiky 25 ks
113. došlá č. FV 150030 BRAHAMA SNV, s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36584746 290,94 03.03.2015 23.03.2015 26.02.2015 26.02.2015 12.03.2015 10.03.2015 vodoinštalačný materiál
114. došlá č. 3032015 Jozef Pocklan, Hámor 36, Nálepkovo 30666911 288,00 03.03.2015 23.03.2015 28.02.2015 03.03.2015 25.03.2015 09.03.2015 odhŕňanie snehu v časti III.Hámor a Peklisko
115. došlá č. 15002 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 551,97 03.03.2015 23.03.2015 27.02.2015 27.02.2015 10.03.2015 09.03.2015 tovar pre vyplácanie PnD, potraviny, február 2015
116. došlá č. 150352 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 97,90 04.03.2015 13.04.2015 03.03.2015 03.03.2015 13.03.2015 09.03.2015 kancelárske potreby
117. došlá č. 8155568046 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 72,00 04.03.2015 13.04.2015 26.02.2015 26.02.2015 12.03.2015 09.03.2015 publikácia Účtovníctvo ROPO a obcí do 29.2.2016
118. došlá č. 2/2/2015 Ing. Vladimír Lichvár, PhD., Vzdelávacia akadémia, Pruské 294 37191829 900,00 04.03.2015 13.04.2015 19.02.2015 19.02.2015 19.02.2015 04.03.2015 školenie pracovníkov na obsluhu PS a stavebných strojov
119. došlá č. 15040 M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 451,62 04.03.2015 13.04.2015 27.02.2015 27.02.2015 13.03.2015 10.03.2015 vodoinštalačný materiál
120. došlá č. 10150005 DataGEO-Ing. Miloš Kršjak, Fabiniho 23, Spišská Nová Ves 10767258 144,00 04.03.2015 13.04.2015 02.03.2015 02.03.2015 09.03.2015 04.03.2015 vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu pre projekt bytovky
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
121. došlá č. 6/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 996,00 04.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 03.03.2015 17.03.2015 20.03.2015 stravovanie zamestnancov obecného úradu, 332 obedov, február 2015
122. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -3646,07 04.03.2015 13.04.2015 31.12.2014 20.02.2015 02.03.2015 02.03.2015 preplatok faktúry za elektrickú energiu
123. došlá č. 5/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 31,32 04.03.2015 13.04.2015 09.02.2015 03.03.2015 17.03.2015 20.03.2015 stravovanie 5 členov okrskovej komisie na referendum 7.2.2015
124. došlá č. 1031500424 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1500,34 06.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 03.03.2015 14.03.2015 20.03.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
125. došlá č. 1990017908 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 06.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 02.03.2015 16.03.2015 20.03.2015 nájom multifunkčného stroja WorkCentre 7225
126. došlá č. 1031500475 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 282,23 09.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 04.03.2015 14.03.2015 20.03.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
127. došlá č. FO 1500005 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 1973,70 09.03.2015 13.04.2015 27.02.2015 27.02.2015 13.03.2015 20.03.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom za február 2015
128. došlá č. 20150030 Ján Soveľ, Hlavná 527, Nálepkovo 33065438 237,60 09.03.2015 13.04.2015 02.02.2015 12.02.2015 19.02.2015 20.03.2015 odhŕňanie snehu a sprístupnenie miestnych komunikácií počas snehovej kalamity strojom teleskopický manipulátor MERLO
129. došlá č. 2015/003 Prešport - Mgr. Ján Prokopič, Ľaliová 3201/1, Spišská Nová Ves 35319275 230,20 09.03.2015 13.04.2015 06.03.2015 06.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 poháre na turnaje, 39 ks
130. došlá č. 9913500012 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 180,60 09.03.2015 13.04.2015 02.03.2015 02.03.2015 16.03.2015 20.03.2015 vyčistenie kanalizačného potrubia s použitím vozidla CAS 25
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
131. došlá č. 4771461572 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 292,72 10.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 03.03.2015 17.03.2015 20.03.2015 služby pevnej siete, Obecný úrad, február 2015
132. došlá č. 3771460000 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 44,81 10.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 03.03.2015 17.03.2015 20.03.2015 služby pevnej siete, Komunitné centrum, február 2015
133. došlá č. 01/03/2015 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, švedlár 203 34605096 17,25 10.03.2015 13.04.2015 10.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 20.03.2015 tovar do kuchyne Turistickej ubytovne
134. došlá č. 150100001 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 98,00 10.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 02.03.2015 16.03.2015 20.03.2015 služby spojené s verejným obstarávaním
135. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2668,15 11.03.2015 13.04.2015 28.02.2015 09.03.2015 23.03.2015 20.03.2015 elektrická energia, Turistická ubytovňa
136. došlá č. 22150047 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 84,52 11.03.2015 13.04.2015 03.03.2015 09.03.2015 16.03.2015 20.03.2015 drvené kamenivo 8/16 mm HDK 4,64 t, 4/8 mm HDK 4,69 t
137. došlá č. 150105 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, Spišská Nová Ves 10760989 210,00 12.03.2015 13.04.2015 05.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 20.03.2015 školenie z odbornej spôsobilosti vodičov
138. došlá č. 20150032 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 1419,60 12.03.2015 13.04.2015 26.02.2015 26.02.2015 12.03.2015 20.03.2015 sporák Elegánt 3 L-P 4 ks, rúra dymová 4 ks, koleno dymové 8 ks
139. došlá č. 2015009 MAS Hnilec, Nová 464, Jaklovce 42101638 656,80 12.03.2015 13.04.2015 10.03.2015 10.03.2015 31.03.2015 20.03.2015 členský príspevok na rok 2015
140. došlá č. 7502157508 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 13.03.2015 13.04.2015 07.03.2015 08.03.2015 25.03.2015 20.03.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
141. došlá č. 20150033 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 492,08 13.03.2015 13.04.2015 02.03.2015 02.03.2015 09.03.2015 20.03.2015 zváračka CO2, ventul red. na CO2, drôt SG2 0,8
142. došlá č. 1500044 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 13.03.2015 13.04.2015 10.03.2015 10.03.2015 21.03.2015 20.03.2015 školenie BOZP a OPP pre uchádzačov o zamestnanie - Aktivačné práce
143. došlá č. 2015021 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 600,00 16.03.2015 13.04.2015 10.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 20.03.2015 reklamné a propagačné materiály pre projekt Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III. v rámci rozpočtovej položky Publicita projektu
144. došlá č. 7501954797 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,12 16.03.2015 28.04.2015 07.03.2015 08.03.2015 25.03.2015 20.03.2015 služby mobilnej siete
145. došlá č. 150047 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 203,70 17.03.2015 28.04.2015 21.01.2015 21.01.2015 27.01.2015 20.03.2015 inštalácia zariadenia Xerox WorkCentre 7225
146. došlá č. 2 Nábytok Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 534,00 20.03.2015 28.04.2015 20.03.2015 20.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 kancelársky stôl a stoličky po 2 ks
147. došlá č. 1500112 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves 14371774 103,80 20.03.2015 28.04.2015 17.03.2015 17.03.2015 31.03.2015 27.03.2015 oprava motorového vozidla Peugeot 307
148. došlá č. 0082390110002 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 12,76 20.03.2015 28.04.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 roznos obecných novín v počte 550 ks
149. došlá č. 1501012 INIT.SK, s.r.o., SNP 579/81, Harichovce 45925356 107,04 20.03.2015 28.04.2015 17.03.2015 17.03.2015 24.03.2015 27.03.2015 adaptér TP link 2 ks, Zyxel Wifi Router 1 ks, patch kábel UTP 5 ks
150. došlá č. 1501018 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 139,00 20.03.2015 28.04.2015 17.03.2015 17.03.2015 24.03.2015 27.03.2015 nastavenie parametrov Urbis, vytvorenie prístupov, vytvorenie a pripojenie 3 PC do siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
151. došlá č. 150333 AGRO-SPIŠ, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 443,08 23.03.2015 28.04.2015 19.03.2015 19.03.2015 02.04.2015 27.03.2015 náhradné diely na krovinorez
152. došlá č. 150249 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 385,70 23.03.2015 28.04.2015 23.03.2015 23.03.2015 22.04.2015 27.03.2015 tonery 7 ks
153. došlá č. 16212015 Lavex, lanovky a vleky, záujmové združenie, M. Pišúta 5, Liptovský Mikuláš 00213331 100,00 25.03.2015 28.04.2015 18.03.2015 20.03.2015 30.03.2015 27.03.2015 účastnícky poplatok - štartovné
154. došlá č. 1501297 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 109,74 25.03.2015 28.04.2015 23.03.2015 24.03.2015 07.04.2015 25.03.2015 analýza pitnej vody
155. došlá č. 2/2015 Odevy-Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 224,19 25.03.2015 28.04.2015 23.02.2015 27.02.2015 31.03.2015 27.03.2015 tovar pre vyplácanie PnD, šatstvo, február 2015
156. došlá č. 15010024 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 633,60 26.03.2015 28.04.2015 12.03.2015 23.03.2015 26.03.2015 27.03.2015 grafika a tlač Obecných novín č. 2/2015
157. došlá č. 151179 MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, Brzotín 31681051 930,00 26.03.2015 28.04.2015 25.03.2015 25.03.2015 08.04.2015 27.03.2015 kuka nádoby 110 l 20ks, plastová 120 l 20 ks
158. došlá č. 150128 Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, Levice 36525685 4135,20 26.03.2015 28.04.2015 26.03.2015 26.03.2015 09.04.2015 27.03.2015 uniformy pre obecnú políciu
159. došlá č. 1505964 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 33,50 27.03.2015 28.04.2015 23.03.2015 23.03.2015 13.04.2015 27.03.2015 odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos - miestny rozhlas
160. došlá č. 20150036 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 1311,98 27.03.2015 28.04.2015 20.03.2015 20.03.2015 30.03.2015 27.03.2015 sporák 4 ks, rúra dymová 4 ks, koleno dymové 8 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
161. došlá č. 415150212 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica 3602204704 -336,73 27.03.2015 28.04.2015 24.03.2015 24.03.2015 07.04.2015 07.04.2015 dobropis za odobraté množstvo povrchovej vody
162. došlá č. 4/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 837,95 27.03.2015 28.04.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.04.2015 27.03.2015 materiál na aktivačnú činnosť
163. došlá č. 5/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 441,70 27.03.2015 28.04.2015 27.03.2015 27.03.2015 27.04.2015 27.03.2015 materiál na aktivačnú činnosť
164. došlá č. FV15098 Pohrebná služba Findura, Slovenská 8, Spišská Nová Ves 36600580 346,60 30.03.2015 28.04.2015 11.03.2015 11.03.2015 12.03.2015 08.04.2015 pohrebné služby neb. Dana Kakurová
165. došlá č. FV15099 Pohrebná služba Findura, Slovenská 8, Spišská Nová Ves 36600580 80,00 30.03.2015 28.04.2015 11.03.2015 11.03.2015 12.03.2015 08.04.2015 pohrebné služby neb. Dana Kakurová
166. došlá č. 7502777752 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 31.03.2015 28.04.2015 21.03.2015 22.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 služby mobilnej siete
167. došlá č. 7502775841 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.03.2015 28.04.2015 21.03.2015 22.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 služby mobilnej siete
168. došlá č. 7502804172 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.03.2015 28.04.2015 21.03.2015 22.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 služby mobilnej siete
169. došlá č. 7502769394 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.03.2015 28.04.2015 21.03.2015 22.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 služby mobilnej siete
170. došlá č. 7502797013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 31.03.2015 28.04.2015 21.03.2015 22.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
171. došlá č. 7502762644 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,29 31.03.2015 28.04.2015 21.03.2015 22.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 služby mobilnej siete
172. došlá č. 7502781302 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 31.03.2015 28.04.2015 21.03.2015 22.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 služby mobilnej siete
173. došlá č. 1500141 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves 14371774 147,68 31.03.2015 28.04.2015 25.03.2015 25.03.2015 08.04.2015 08.04.2015 oprava vozidla Peugeot 307
174. došlá č. 03/02/2015 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 20,24 01.04.2015 28.04.2015 20.02.2015 20.02.2015 06.03.2015 08.04.2015 nákup tovaru do Turistickej ubytovne
175. došlá č. 05/02/2015 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 48,79 01.04.2015 28.04.2015 21.02.2015 21.02.2015 07.03.2015 08.04.2015 nákup tovaru do Turistickej ubytovne
176. došlá č. 15003 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 693,02 01.04.2015 28.04.2015 27.03.2015 27.03.2015 10.04.2015 08.04.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, marec 2015
177. došlá č. 03-02/2015 MVR projekt spol. s r.o., Irkutská 14, Košice 36586978 700,00 01.04.2015 28.04.2015 30.03.2015 30.03.2015 12.04.2015 08.04.2015 spracovanie štúdie - Nálepkovo, porovnávacia štúdia centrálneho vykurovania bytových jednotiek na Hlavnej č. 743, 744 a 755
178. došlá č. 2015-0301 GRIFF spol. s r.o., Irkutská 14, Košice 31677509 300,00 01.04.2015 30.04.2015 27.03.2015 30.03.2015 12.04.2015 08.04.2015 spracovanie štúdie - Nálepkovo, nájomné domy - prístavba komínov
179. došlá č. 150100002 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 154,00 02.04.2015 30.04.2015 30.03.2015 01.04.2015 12.04.2015 08.04.2015 poskytovanie služieb spojených s verejným obstarávaním
180. došlá č. 1500025 SEZO - Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 1575,60 02.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 31.03.2015 30.04.2015 08.04.2015 príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov na 1. polrok 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
181. došlá č. 150900033 SEZO - Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 33,00 02.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 31.03.2015 30.04.2015 08.04.2015 členský príspevok na rok 2015
182. došlá č. 20151335 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 02.04.2015 30.04.2015 01.04.2015 01.04.2015 15.04.2015 08.04.2015 systémová podpora Urbis na II. štvrťrok 2015
183. došlá č. 1500051 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 453,60 02.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 31.03.2015 14.04.2015 08.04.2015 práca v oblasti OPP, BOZP za marec 2015
184. došlá č. 15200047 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 850,00 07.04.2015 30.04.2015 01.04.2015 01.04.2015 08.04.2015 08.04.2015 dlabačka 1 ks
185. došlá č. 2015031 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 25,92 07.04.2015 30.04.2015 02.04.2015 02.04.2015 16.04.2015 08.04.2015 menovky, potlač odevov a reflexné vesty
186. došlá č. 20150037 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 1042,98 07.04.2015 30.04.2015 30.03.2015 30.03.2015 07.04.2015 08.04.2015 konvektor 2000W 6 ks, sporák Elektrolux 1 ks
187. došlá č. 15096 Mužík Ľubomír, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 1890,26 07.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 31.03.2015 14.04.2015 08.04.2015 vodoinštalačný materiál
188. došlá č. 4/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 154,70 07.04.2015 30.04.2015 01.04.2015 01.04.2015 14.04.2015 08.04.2015 čižmy pre aktivačných pracovníkov 19 ks
189. došlá č. 3/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 200,73 07.04.2015 30.04.2015 27.03.2015 27.03.2015 15.04.2015 08.04.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, marec 2015, šatstvo
190. došlá č. 1990019232 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 08.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 02.04.2015 16.04.2015 08.04.2015 nájom za kopírku Xerox WorkCentre 7225
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
191. došlá č. 7/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1320,00 08.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 07.04.2015 21.04.2015 15.04.2015 stravovanie zamestnancov OcÚ, marec 2015, 440 obedov
192. došlá č. FA150001 PaedDr. Katarína Volčková Sláviková, Kendice 48 46443983 750,00 08.04.2015 30.04.2015 02.04.2015 03.04.2015 20.05.2015 15.04.2015 apgrejd webu www.nalepkovo.sk 12/2014-04/2015
193. došlá č. 2772416690 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 299,34 09.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 15.04.2015 služby pevnej siete, Obecný úrad
194. došlá č. 9772414860 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 48,71 09.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 15.04.2015 služby pevnej siete, KC Mlyn
195. došlá č. FO 1500009 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2157,30 09.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 31.03.2015 14.04.2015 15.04.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom za marec 2015
196. došlá č. 1031500772 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 913,26 10.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 07.04.2015 17.04.2015 15.04.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
197. došlá č. 1031500757 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1556,67 10.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 07.04.2015 17.04.2015 15.04.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok, prenájom BOBR 1100l 11 ks
198. došlá č. 150330 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 779,93 10.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 09.04.2015 15.05.2015 15.04.2015 čiernobiele kópie A4 32497 strán
199. došlá č. 150277 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 443,50 10.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 31.03.2015 15.04.2015 15.04.2015 čiernobiele kópie A4 7347 strán, farebné kópie A4 2293 strán, čiernobiele kópie A3 25 strán, farebné kópie A3 23 strán
200. došlá č. 04-01/2015 MVR projekt spol. s r.o., Irkutská 14, Košice 36586978 3000,00 13.04.2015 30.04.2015 10.04.2015 10.04.2015 10.05.2015 15.04.2015 rozpracovanie projektovej dokumentácie stavby - Nálepkovo, nájomný bytový dom 6 b.j., Zimná 585
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
201. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 561,18 14.04.2015 30.04.2015 31.03.2015 09.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 elektrická energia
202. došlá č. 20150038 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 1311,98 14.04.2015 04.05.2015 02.04.2015 02.04.2015 16.04.2015 15.04.2015 sporák 4 ks, rúra dymová 4 ks, koleno dymové 8 ks
203. došlá č. 22150131 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 222,32 15.04.2015 04.05.2015 10.04.2015 13.04.2015 27.04.2015 24.04.2015 drvené kamenivo 0/22/32 mm 25,380 t
204. došlá č. 7502927334 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,36 15.04.2015 04.05.2015 07.04.2015 08.04.2015 27.04.2015 24.04.2015 služby mobilnej siete
205. došlá č. 7503126926 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 15.04.2015 04.05.2015 07.04.2015 08.04.2015 27.04.2015 24.04.2015 služby mobilnej siete
206. došlá č. 1501022 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 86,50 15.04.2015 04.05.2015 08.04.2015 10.04.2015 17.04.2015 24.04.2015 inštalácia OpenOffice, nastavenie tlačiarne, URBIS, pripojenie PC do počítačovej siete, nastavenie mailového konta
207. došlá č. 1501025 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 17.04.2015 04.05.2015 15.04.2015 15.04.2015 22.04.2015 24.04.2015 servis informačného systému Urbis formou vzdialeného prístupu na 2. štrvťrok 2015
208. došlá č. 2707001799 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 21.04.2015 04.05.2015 01.08.2015 13.04.2015 01.05.2015 24.04.2015 poistné majetok za 1.5.-1.8.2015
209. došlá č. 9127000764 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 195,03 21.04.2015 04.05.2015 01.08.2015 13.04.2015 01.05.2015 24.04.2015 poistné priemyselné riziká za 1.5.-1.8.2015
210. došlá č. 9127000765 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 274,67 21.04.2015 04.05.2015 01.08.2015 13.04.2015 01.05.2015 24.04.2015 poistné priemyselné riziká za 1.5.-1.8.2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
211. došlá č. 150358 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 57,79 22.04.2015 04.05.2015 21.04.2015 21.04.2015 27.04.2015 24.04.2015 toner 1 ks
212. došlá č. 6/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 85,70 23.04.2015 04.05.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.05.2015 24.04.2015 rukavice 25 ks pre aktivačných pracovníkov, farba základná, syntetická, špárovačka
213. došlá č. 7/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 399 40108970 209,10 23.04.2015 04.05.2015 23.04.2015 23.04.2015 23.05.2015 24.04.2015 lepidlá, metly, pílky, sekery, farba základná a syntetická, špárovačka, riedidlo, rukavice
214. došlá č. 2015006 Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 1080,00 23.04.2015 04.05.2015 17.04.2015 17.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a bleskozvodnej sústavy objektu Zdravotného strediska
215. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2562,52 27.04.2015 22.05.2015 09.04.2015 20.04.2015 04.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
216. došlá č. 022015833 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21, Bratislava 42171717 229,00 28.04.2015 22.05.2015 09.04.2015 21.04.2015 28.04.2015 28.04.2015 prístup na portál iSamosprava.sk na 1 rok
217. došlá č. 1501030 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 302,00 28.04.2015 22.05.2015 23.04.2015 24.04.2015 01.05.2015 12.05.2015 tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M401d, inštalácia
218. došlá č. 1501970 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 221,52 28.04.2015 22.05.2015 22.04.2015 24.04.2015 08.05.2015 28.04.2015 analýza odpadov
219. došlá č. 7503777475 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 29.04.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
220. došlá č. 7503766765 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,42 29.04.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
221. došlá č. 7503766765 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 29.04.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
222. došlá č. 7503742366 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 29.04.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
223. došlá č. 7503726511 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 29.04.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
224. došlá č. 7503735201 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 28,19 29.04.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
225. došlá č. 7503731973 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 29.04.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
226. došlá č. 20150048 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 171904444 426,00 29.04.2015 22.05.2015 29.04.2015 29.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 pracovné náradie (lopaty, metly, hrable, vedrá)
227. došlá č. 20150049 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 171904444 490,00 29.04.2015 22.05.2015 29.04.2015 29.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 motorová píla Stihl
228. došlá č. 20150047 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 171904444 559,00 29.04.2015 22.05.2015 29.04.2015 29.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 krovinorez Stihl
229. došlá č. 6/2015 Viktor Riemer, Odevy Textil, Nálepkovo 589 34603409 963,05 30.04.2015 22.05.2015 29.04.2015 29.04.2015 14.05.2015 30.04.2015 pracovné oblečenie (súprava, topánky, čiapky, rukavice) v počte 17 ks
230. došlá č. 5/2015 Viktor Riemer, Odevy Textil, Nálepkovo 589 34603409 228,41 30.04.2015 22.05.2015 22.04.2015 23.04.2015 10.05.2015 30.04.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, apríl 2015, šatstvo
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
231. došlá č. 150100003 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 189,00 30.04.2015 22.05.2015 30.04.2015 30.04.2015 14.05.2015 12.05.2015 poskytovanie služieb spojených s verejným obstarávaním
232. došlá č. 15000118 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 30.04.2015 22.05.2015 30.04.2015 30.04.2015 14.05.2015 12.05.2015 práca BOZP a OPP za apríl 2015
233. došlá č. 150100130 Snowservice, s.r.o., Králická 542/3, Králiky 44809441 2586,00 05.05.2015 22.05.2015 30.04.2015 30.04.2015 07.05.2015 12.05.2015 nosník, duše, pneumatiky na ratrak
234. došlá č. 1502040 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 47,10 30.04.2015 22.05.2015 23.04.2015 29.04.2015 13.05.2015 30.04.2015 analýza odpadových vôd
235. došlá č. 7503521831 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,99 03.05.2015 22.05.2015 21.04.2015 22.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 služby mobilnej siete
236. došlá č. 150100081 IVIK, s.r.o., Šancova 70, Bratislava 47476893 55,00 04.05.2015 22.05.2015 15.04.2015 15.04.2015 29.04.2015 30.04.2015 odborný seminár pre stavebné úrady
237. došlá č. 150956 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 56,82 04.05.2015 22.05.2015 15.04.2015 28.04.2015 05.05.2015 12.05.2015 materiál na opravu miestností (penetrácia, stierka, montážna pena, lepidlo)
238. došlá č. 2015/S137 ELTON Poprad, s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 324,00 04.05.2015 22.05.2015 28.04.2015 28.04.2015 12.05.2015 12.05.2015 oprava kalového čerpadla
239. došlá č. 1502094 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 109,74 04.05.2015 22.05.2015 28.04.2015 30.04.2015 14.05.2015 04.05.2015 analýza pitných vôd
240. došlá č. 215033 Vanex, s.r.o., Vyšné Fabriky 763, Liptovský Hrádok 31574505 3756,78 05.05.2015 22.05.2015 27.04.2015 27.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 lisovanie kalov, 248,90 m3
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
241. došlá č. FV 150091 Brahama SNV, s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36584746 49,03 05.05.2015 22.05.2015 29.04.2015 29.04.2015 13.05.2015 12.05.2015 vodárenský materiál
242. došlá č. 15137 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 933,77 05.05.2015 22.05.2015 30.04.2015 30.04.2015 14.05.2015 12.05.2015 vodárenský materiál
243. došlá č. 1031500049 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1547,28 05.05.2015 22.05.2015 29.04.2015 29.04.2015 11.05.2015 12.05.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
244. došlá č. 1990020517 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 06.05.2015 22.05.2015 30.04.2015 04.05.2015 18.05.2015 12.05.2015 nájom tlačiarne za apríl
245. došlá č. 20150052 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 490,00 06.05.2015 22.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 12.05.2015 12.05.2015 motorová píla Stihl
246. došlá č. 150100020 Asystel, s.r.o., Topoľová 17/12, Spišská Nová Ves 45634289 84,60 07.05.2015 22.05.2015 06.05.2015 06.05.2015 13.05.2015 12.05.2015 zmeny v telefónnej ústredni
247. došlá č. 9773351465 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 287,40 07.05.2015 22.05.2015 30.04.2015 03.05.2015 18.05.2015 12.05.2015 služby pevnej siete - Obecný úrad
248. došlá č. 1031501026 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 833,71 07.05.2015 22.05.2015 30.04.2015 04.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
249. došlá č. 151012 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 186,28 07.05.2015 22.05.2015 21.04.2015 30.04.2015 07.05.2015 12.05.2015 materiál na opravu budov
250. došlá č. 1150502 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 865,80 11.05.2015 22.05.2015 07.05.2015 07.05.2015 21.05.2015 12.05.2015 materiál na opravu krovinorezov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
251. došlá č. 10/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1341,00 11.05.2015 22.05.2015 30.04.2015 06.05.2015 20.05.2015 12.05.2015 stravovanie zamestnancov OcÚ, apríl 2015, 447 ks
252. došlá č. 1773421991 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 51,13 11.05.2015 22.05.2015 30.04.2015 04.05.2015 18.05.2015 12.05.2015 služby pevnej siete, KC Mlyn
253. došlá č. 6 Nábytok, Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 1443,00 11.05.2015 22.05.2015 07.05.2015 07.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 kancelársky nábytok
254. došlá č. 5110000408 B-komplet, s.r.o., B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 512,26 11.05.2015 25.05.2015 05.05.2015 06.05.2015 16.05.2015 12.05.2015 podlahová krytina 64 m
255. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 500,00 11.05.2015 25.05.2015 31.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
256. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 12,00 11.05.2015 25.05.2015 31.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
257. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 291,00 11.05.2015 25.05.2015 31.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
258. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 78,00 11.05.2015 25.05.2015 31.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
259. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3248,00 11.05.2015 25.05.2015 31.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
260. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 255,00 11.05.2015 25.05.2015 31.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
261. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 5434,00 11.05.2015 25.05.2015 31.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 elektrická energia
262. došlá č. FO 1500013 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2272,05 13.05.2015 15.06.2015 30.04.2015 30.04.2015 14.05.2015 22.05.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom za mesiac apríl 2015
263. došlá č. 7293801002 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -2274,00 14.05.2015 15.06.2015 30.04.2015 13.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 preplatok - elektrická energia
264. došlá č. 7503899497 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 27, Bratislava 35763469 26,48 14.05.2015 15.06.2015 07.05.2015 08.05.2015 25.05.2015 22.05.2015 služby mobilnej siete
265. došlá č. 7504096648 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 27, Bratislava 35763469 11,98 14.05.2015 15.06.2015 07.05.2015 08.05.2015 25.05.2015 22.05.2015 služby mobilnej siete
266. došlá č. 1500239 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 105,82 15.05.2015 15.06.2015 14.05.2015 14.05.2015 28.05.2015 22.05.2015 oprava vozidla Peugeot 307
267. došlá č. 5013555284 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 107,00 15.05.2015 15.06.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 mobilný telefón Microsoft Lumia 535 Dual SIM čierny - cena do súťaže
268. došlá č. 151192 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 163,62 18.05.2015 15.06.2015 07.05.2015 14.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 stavebný materiál
269. došlá č. 15010041 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 633,60 18.05.2015 15.06.2015 29.04.2015 14.05.2015 28.05.2015 22.05.2015 Obecné noviny 3/2015
270. došlá č. 3401570361 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 72,00 19.05.2015 15.06.2015 13.05.2015 13.05.2015 27.05.2015 22.05.2015 predplatné časopisu Verejné obstarávanie
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
271. došlá č. 150453 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 124,01 18.05.2015 15.06.2015 15.05.2015 15.05.2015 21.05.2015 22.05.2015 toner 1 ks
272. došlá č. 15004 Zdenek Štuller, Letná 372, Nálepkovo 35318317 877,03 19.05.2015 15.06.2015 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 22.05.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, apríl 2015, potraviny
273. došlá č. 2015/S157 Elton Poprad, s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 323,54 19.05.2015 15.06.2015 13.05.2015 13.05.2015 27.05.2015 22.05.2015 oprava kalového čerpadla
274. došlá č. 311500131 Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder 31443923 602,44 20.05.2015 15.06.2015 14.05.2015 14.05.2015 28.05.2015 22.05.2015 knihy do Obecnej knižnice
275. došlá č. 20150066 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 990,00 21.05.2015 15.06.2015 20.05.2015 20.05.2015 27.05.2015 22.05.2015 motorová kosačka
276. došlá č. 150449 Idamer, s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 494,38 21.05.2015 15.06.2015 19.05.2015 20.05.2015 18.06.2015 22.05.2015 vodomery 16 ks
277. došlá č. 18/2015 Quercus-Arbor, s.r.o., Gen.Svobodu 122/66. Ľubica 36610542 864,00 12.05.2015 15.06.2015 05.05.2015 11.05.2015 25.05.2015 22.05.2015 sekciový výrub 1 ks lipy pomocou vysokozdvižnej plošiny
278. došlá č. 1501039 Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7 33850691 1183,00 25.05.2015 15.06.2015 05.05.2015 05.05.2015 26.05.2015 22.05.2015 údržba zelene v centre obce a jej okrajových častiach
279. došlá č. 150100026 Asystel, s.r.o., Topoľová 17/12, Spišská Nová Ves 45634289 272,23 25.05.2015 15.06.2015 25.05.2015 25.05.2015 01.06.2015 28.05.2015 servisná prehliadka a servisné práce na telefónnej ústredni
280. došlá č. 20150071 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 2225,88 26.05.2015 15.06.2015 07.05.2015 07.05.2015 27.05.2015 28.05.2015 sporák 6 ks, dymové koleno 12 ks, rúra dymová 6 ks, konvektorový ohrievač
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
281. došlá č. 0084002455 Sigma Pumpy SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom 36312509 624,84 26.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 21.05.2015 04.06.2015 28.05.2015 čerpadlo Sigma 50-GFRU 400V bez plaváku
282. došlá č. 142015 Jozef Štofan, Ľubovec 99, Bzenov 41069412 45,00 27.05.2015 15.06.2015 26.05.2015 26.05.2015 02.06.2015 28.05.2015 oprava obecného rozhlasu
283. došlá č. 1501041 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 926,00 27.05.2015 15.06.2015 22.05.2015 22.05.2015 29.05.2015 28.05.2015 HP ProBook 455 G2 a program Office Home and Business 2013
284. došlá č. 1501042 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 169,50 27.05.2015 15.06.2015 26.05.2015 26.05.2015 02.06.2015 28.05.2015 preprogramovanie adaptérov PowerSwitch, inštalácia Win7, antivirus, Office 2013, inštalácia NTB, urbis, nastavenie tlačiarne
285. došlá č. 1501040 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 52,50 27.05.2015 15.06.2015 19.05.2015 19.05.2015 26.05.2015 28.05.2015 pripojenie PC staníc do PC siete, diagnostika a odstraňovanie poruchy v sieťovom pripojení
286. došlá č. 9919500058 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 151,85 27.05.2015 15.06.2015 22.05.2015 22.05.2015 05.06.2015 28.05.2015 čistenie odpadovej kanalizácie Letná ulica dňa 21.5.2015
288. došlá č. 0082390110003 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 12,76 29.05.2015 15.06.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 roznos Obecných novín č. 4/2015
289. došlá č. 2015/S179 Elton Poprad, s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 57,38 29.05.2015 15.06.2015 26.05.2015 26.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 oprava čerpadla - Slovpump 65
290. došlá č. 7504734849 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,40 29.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 22.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
291. došlá č. 7504729574 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 34,12 29.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 22.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 služby mobilnej siete
292. došlá č. 7504723258 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 29.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 22.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 služby mobilnej siete
293. došlá č. 7504709425 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,80 29.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 22.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 služby mobilnej siete
294. došlá č. 7504707161 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 29.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 22.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 služby mobilnej siete
295. došlá č. 7504707102 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 29.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 22.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 služby mobilnej siete
296. došlá č. 7504748416 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 29.05.2015 15.06.2015 21.05.2015 22.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 služby mobilnej siete
297. došlá č. 1031501283 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1541,36 29.05.2015 15.06.2015 25.05.2015 25.05.2015 04.06.2015 02.06.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
298. došlá č. 10150058 Prosper Poprad, s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 159,36 29.05.2015 15.06.2015 25.05.2015 26.05.2015 09.06.2015 02.06.2015 betónový poklop 10 ks
299. došlá č. 1500125 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 01.06.2015 15.06.2015 31.05.2015 31.05.2015 14.06.2015 02.06.2015 BOZP, OPP, CO a PZS za máj 2015
300. došlá č. 150100005 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 203,00 01.06.2015 15.06.2015 31.05.2015 31.05.2015 14.06.2015 02.06.2015 služby spojené s verejným obstarávaním za máj 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
301. došlá č. 20150506 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 996,36 01.06.2015 15.06.2015 30.05.2015 30.05.2015 13.06.2015 02.06.2015 strešné okná do obecných nájomných bytov 2 ks
302. došlá č. 20150608 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 240,00 01.06.2015 15.06.2015 01.06.2015 01.06.2015 15.06.2015 02.06.2015 demontáž a montáž strešných okien do obecných nájomných bytov
303. došlá č. 20150507 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 996,36 01.06.2015 15.06.2015 31.05.2015 31.05.2015 14.06.2015 02.06.2015 strešné okná do obecných nájomných bytov 2 ks
304. došlá č. 1150518 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 171,20 01.06.2015 15.06.2015 29.05.2015 29.05.2015 12.06.2015 02.06.2015 náhradné diely na krovinorezy
305. došlá č. 150475 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 295,16 01.06.2015 15.06.2015 29.05.2015 29.05.2015 04.06.2015 02.06.2015 čiernobiele a farebné kópie - Xerox WorkCentre 7225
306. došlá č. 150485 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 177,38 02.06.2015 15.06.2015 29.05.2015 29.05.2015 04.06.2015 02.06.2015 čiernobiele kópie - Xerox WorkCentre 5222
307. došlá č. FO 1500018 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2310,30 02.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 31.05.2015 14.06.2015 16.06.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom za máj 2015
308. došlá č. 1688953901 Nakladatelství Forum, s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 164,22 04.06.2015 16.07.2015 25.05.2015 25.05.2015 15.06.2015 16.06.2015 publikácia Manuál verejného obstarávania v kocke
309. došlá č. 20150075 Železiarstvo u Širilu, s.r.o, Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 1939,46 04.06.2015 16.07.2015 01.06.2015 01.06.2015 13.06.2015 16.06.2015 sporák, dymová rúra, dymové koleno po 6 ks
310. došlá č. 15165 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 191,38 04.06.2015 16.07.2015 30.05.2015 30.05.2015 13.06.2015 16.06.2015 vodoinštalačný materiál
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
311. došlá č. 150019 PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A., Kendice 48 46443983 999,00 04.06.2015 16.07.2015 30.05.2015 01.06.2015 31.07.2015 16.06.2015 nový vzhľad web stránky
312. došlá č. 1031501405 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 471,95 04.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 02.06.2015 12.06.2015 16.06.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
313. došlá č. 1990921705 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 05.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 01.06.2015 15.06.2015 16.06.2015 nájom kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7225
314. došlá č. VF2015351 ACS, s.r.o., Radlinského 27, Spišská Nová Ves 36582298 372,32 05.06.2015 16.07.2015 27.05.2015 02.06.2015 09.06.2015 16.06.2015 zapožičanie kompresora Atlas Copco
315. došlá č. 150604 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 899,90 05.06.2015 16.07.2015 04.06.2015 04.06.2015 18.06.2015 16.06.2015 krovinorez Solo 154, 1 ks
316. došlá č. 11/2015 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1665,00 09.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 05.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 stravovanie zamestnancov OcÚ, máj 2015, 555 obedov
317. došlá č. 2015080 Bc.Harmata Slavomír, Bernolákova 13, Spišská Nová Ves 41688937 10545,00 08.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 04.06.2015 18.06.2015 16.06.2015 realizácia profesionálneho kamerového systému
318. došlá č. 20150103 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 954,70 09.06.2015 16.07.2015 08.06.2015 08.06.2015 15.06.2015 16.06.2015 stavebný materiál (piesok, cement, dosky, vápno, štrk, sieť)
319. došlá č. 1150614 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 268,50 10.06.2015 16.07.2015 09.06.2015 09.06.2015 23.06.2015 16.06.2015 oprava krovinorezov
320. došlá č. 1774304024 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 286,06 10.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 04.06.2015 18.06.2015 16.06.2015 služby pevnej siete, Obecný úrad, máj 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
321. došlá č. 6774375209 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 44,74 10.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 04.06.2015 18.06.2015 16.06.2015 služby pevnej siete, KC Mlyn, máj 2015
322. došlá č. 192015 Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves 10762639 967,00 10.06.2015 16.07.2015 09.06.2015 09.06.2015 23.06.2015 16.06.2015 vykonaná dezinsekcia a deratizácia
323. došlá č. 150510 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 58,32 10.06.2015 16.07.2015 09.06.2015 09.06.2015 15.06.2015 16.06.2015 toner 1 ks
324. došlá č. FV1500064 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 10.06.2015 16.07.2015 08.06.2015 08.06.2015 22.06.2015 16.06.2015 nájom za I. polrok 2015 za Aviu
325. došlá č. 10150069 Prosper Poprad, s.r.o., Levočská 857, Poprad 36474681 804,96 11.06.2015 16.07.2015 01.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 16.06.2015 betónový vyrovnávací prstenec 70 ks
326. došlá č. 9/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 420,04 12.06.2015 16.07.2015 26.05.2015 26.05.2015 18.06.2015 16.06.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, máj 2015
327. došlá č. 1501045 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 530,50 12.06.2015 16.07.2015 02.06.2015 10.06.2015 17.06.2015 16.06.2015 inštalácia a nastavenie Office Home and Business 2013
328. došlá č. 1501046 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 751,50 12.06.2015 16.07.2015 09.06.2015 10.06.2015 17.06.2015 16.06.2015 HP ProDesk 400 G2 MT, inštalácia Windows, Office, Urbis, Eset, tlačiareň, školenie Urbis majetok, vytvorenie a úprava šablón
329. došlá č. 7292301059 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 763,16 12.06.2015 16.07.2015 31.05.2015 08.06.2015 22.06.2015 16.06.2015 elektrická energia
330. došlá č. 8/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 194,00 12.06.2015 16.07.2015 25.05.2015 25.05.2015 18.06.2015 16.06.2015 pracovná obuv pre AČ, dáždniky pre POH
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
331. došlá č. 1500289 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves 14371774 37,37 12.06.2015 16.07.2015 10.06.2015 10.06.2015 24.06.2015 16.06.2015 oprava vozidla Peugeot 307
332. došlá č. 7504863178 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 25,34 15.06.2015 16.07.2015 07.06.2015 08.06.2015 25.06.2015 16.06.2015 služby mobilnej siete
333. došlá č. 7505069178 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 15.06.2015 16.07.2015 07.06.2015 08.06.2015 25.06.2015 16.06.2015 služby mobilnej siete
334. došlá č. 10150013 DataGEO, Ing. Miloš Kršjak, Fabíniho 23, Spišská Nová Ves 10767258 130,00 15.06.2015 16.07.2015 04.06.2015 09.06.2015 18.06.2015 16.06.2015 vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania Požiarnej zbrojnice v Treťom Hámri
335. došlá č. 150524 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 46,68 16.06.2015 16.07.2015 15.06.2015 15.06.2015 21.06.2015 26.06.2015 toner 1 ks
336. došlá č. 14 Nábytok Uhlár Marián, Hlavná 29, Gelnica 14373564 233,00 17.06.2015 16.07.2015 16.06.2015 16.06.2015 23.06.2015 26.06.2015 kancelársky nábytok
337. došlá č. 2015400058 Aquacity Poprad, s.r.o., Športová 1397/1, Poprad 36482609 45,25 17.06.2015 16.07.2015 13.05.2015 13.05.2015 27.05.2015 26.06.2015 darčekový poukaz 2 ks - cena do súťaže
338. došlá č. 151695 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 190,75 18.06.2015 16.07.2015 10.06.2015 15.06.2015 22.06.2015 26.06.2015 stavebný materiál
339. došlá č. 201535 AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves 44877102 960,00 18.06.2015 16.07.2015 15.06.2015 15.06.2015 20.06.2015 26.06.2015 audit účtovnej závierky za rok 2014
340. došlá č. SNV/961/2015 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina 31575951 5,00 18.06.2015 16.07.2015 17.06.2015 17.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 poplatok za potvrdenie
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
341. došlá č. 1503202 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 715,02 22.06.2015 16.07.2015 18.06.2015 19.06.2015 03.07.2015 26.06.2015 analýza pitnej vody
342. došlá č. 20150116 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 495,50 23.06.2015 16.07.2015 19.06.2015 19.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 materiál na aktivačnú činnosť
343. došlá č. 15010053 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 433,21 24.06.2015 16.07.2015 30.05.2015 12.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 obecné noviny č. 4/2015
344. došlá č. 15152 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA Audio, Mlynská 977/15, Belá nad Cirochou 40116956 305,00 24.06.2015 16.07.2015 22.06.2015 22.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 reproduktor SC1130T
345. došlá č. 10/2015 Lucia Riemerová, Nálepkovo 399 40108970 555,70 25.06.2015 16.07.2015 25.06.2015 25.06.2015 25.07.2015 26.06.2015 stavebný materiál
346. došlá č. 1503287 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 133,44 26.06.2015 16.07.2015 15.06.2015 25.06.2015 09.07.2015 26.06.2015 analýza odpadovej vody
347. došlá č. 1501050 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 974,00 26.06.2015 16.07.2015 25.06.2015 25.06.2015 02.07.2015 26.06.2015 HP ProBook 455 G2 1 ks, Office Home and Business 2013, HP Essential Top Load Case 15,6" 2 ks
348. došlá č. 20150093 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 1982,90 29.06.2015 16.07.2015 16.06.2015 16.06.2015 11.07.2015 10.07.2015 sporák 6 ks, dymové koleno 12 ks, dymová rúra 6 ks, sekáč 1 ks
349. došlá č. 20152311 Zora-Mimex servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 242,40 29.06.2015 16.07.2015 19.06.2015 25.06.2015 02.07.2015 10.07.2015 materiál na opravu traktora
350. došlá č. 20156096 Zora-Mimex servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 96,00 29.06.2015 16.07.2015 19.06.2015 25.06.2015 02.07.2015 10.07.2015 servis traktora
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
351. došlá č. 1150622 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 261,70 29.06.2015 16.07.2015 25.06.2015 25.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 oprava krovinorezov
352. došlá č. 150549 Gumex Slovakia, Inovecká 46, Nitra 33639477 467,50 29.06.2015 16.07.2015 19.06.2015 19.06.2015 21.06.2015 29.06.2015 pneumatiky na traktor 2 ks
353. došlá č. 150100007 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 595,00 30.06.2015 16.07.2015 30.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 služby spojené s verejným obstarávaním
354. došlá č. 1500146 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 30.06.2015 16.07.2015 30.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 BOZP a OPP jún 2015
355. došlá č. 0082390110004 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 11,28 30.06.2015 16.07.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 roznos Obecných novín 4/2015
356. došlá č. 7505726578 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.07.2015 16.07.2015 21.06.2015 22.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 služby mobilnej siete
357. došlá č. 7505675810 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 28,19 01.07.2015 16.07.2015 21.06.2015 22.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 služby mobilnej siete
358. došlá č. 7505683066 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 33,59 01.07.2015 16.07.2015 21.06.2015 22.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 služby mobilnej siete
359. došlá č. 7505690071 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.07.2015 16.07.2015 21.06.2015 22.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 služby mobilnej siete
360. došlá č. 7505693528 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 32,76 01.07.2015 16.07.2015 21.06.2015 22.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
361. došlá č. 7505710636 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.07.2015 16.07.2015 21.06.2015 22.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 služby mobilnej siete
362. došlá č. 7505691671 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 01.07.2015 16.07.2015 21.06.2015 22.06.2015 09.07.2015 10.07.2015 služby mobilnej siete
363. došlá č. 10/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 415,47 01.07.2015 16.07.2015 24.06.2015 24.06.2015 10.07.2015 10.07.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, jún 2015
364. došlá č. 20152309 MADE s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 01.07.2015 16.07.2015 01.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 10.07.2015 systémová podpora Urbis III. štvrťrok 2015
365. došlá č. 1031501670 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1509,07 02.07.2015 16.07.2015 26.06.2015 26.06.2015 06.07.2015 10.07.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
366. došlá č. 03/06/2015 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 121,34 02.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 tovar do ubytovne
367. došlá č. 20150140 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 985,00 07.07.2015 16.07.2015 03.07.2015 03.07.2015 08.07.2015 10.07.2015 stavebný materiál
368. došlá č. 1689013401 Nakladatelství Forum, s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 170,70 07.07.2015 16.07.2015 26.06.2015 26.06.2015 17.07.2015 10.07.2015 publikácia Odpadové hospodárstvo
369. došlá č. FO1500020 Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2305,20 07.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom za jún 2015
370. došlá č. 20150260 Jaroslav Olejník - Betol, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 132,48 07.07.2015 16.07.2015 26.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 štrk fr. 0-22 8 t
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
371. došlá č. 1501052 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 452,50 07.07.2015 16.07.2015 02.07.2015 03.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 Eset na 21 PC na 2 roky, inštalácia
372. došlá č. 1501053 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 170,80 07.07.2015 16.07.2015 26.06.2015 03.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 inštalácia Windows, Urbis, Office 2013, nastavenie PC, set Trust Wireles, reinštalácia Urbis a nastavenie
373. došlá č. 1990022901 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 03.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 01.07.2015 15.07.2015 10.07.2015 nájom kopírovacieho stroja xerox WorkCentre 7225
374. došlá č. 150616 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 143,81 03.07.2015 16.07.2015 01.07.2015 02.07.2015 08.07.2015 10.07.2015 kancelársky papier, toner 2 ks
375. došlá č. 152018 Mužík Ľubomír, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 384,22 03.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 vodoinštalačný materiál
376. došlá č. 14/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1740,00 03.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 03.07.2015 17.07.2015 10.07.2015 stravovanie zamestnancov OcÚ, jún 2015, 580 obedov
377. došlá č. 2015/S218 Elton Poprad, s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 838,08 07.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 oprava kalového čerpadla
378. došlá č. 1500180 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 09.07.2015 16.07.2015 02.07.2015 02.07.2015 13.07.2015 10.07.2015 školenie aktivačných pracovníkov BOZP a OPP
379. došlá č. 2015067 Bc. Harmata Slavomír, Bernolákova 13, Spišská Nová Ves 41688937 237,00 09.07.2015 16.07.2015 03.06.2015 03.06.2015 17.06.2015 10.07.2015 prekládka optického vedenia a kamery
380. došlá č. 1031501730 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 500,23 09.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 03.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 uloženie komunálneho odpadu a zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
381. došlá č. 3775327015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 45,20 09.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 03.07.2015 17.07.2015 10.07.2015 služby pevnej siete, KC Mlyn
382. došlá č. 2775254330 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 328,45 09.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 03.07.2015 17.07.2015 10.07.2015 služby pevnej siete, Obecný úrad
383. došlá č. 7292304222 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 545,85 10.07.2015 16.07.2015 30.06.2015 13.07.2015 27.07.2015 10.07.2015 elektrická energia
384. došlá č. 2015/S231 Elton Poprad, s.r.o., Hlavná 3544/78, Poprad - Matejovce 36507628 61,37 13.07.2015 20.08.2015 09.07.2015 09.07.2015 23.07.2015 20.07.2015 oprava kalového miešadla
385. došlá č. 150704 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 949,00 13.07.2015 20.08.2015 09.07.2015 09.07.2015 23.07.2015 20.07.2015 krovinorez Stihl
386. došlá č. 152093 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 61,43 13.07.2015 20.08.2015 06.07.2015 09.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 stavebný materiál (obklad, omietky, profily)
387. došlá č. 7506044364 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 15.07.2015 20.08.2015 07.07.2015 08.07.2015 27.07.2015 20.07.2015 služby mobilnej siete
388. došlá č. 7505836450 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 49,30 15.07.2015 20.08.2015 07.07.2015 08.07.2015 27.07.2015 20.07.2015 služby mobilnej siete
389. došlá č. 1501054 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 303,50 15.07.2015 20.08.2015 06.07.2015 13.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 inštalácia Finet, oprava tlačiarne, obnova a prevod údajov, nastavenie PC
390. došlá č. 7814001744 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 7,18 15.07.2015 20.08.2015 13.07.2015 13.07.2015 27.07.2015 20.07.2015 vyúčtovanie úrokov z omeškania
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
391. došlá č. 1/2015 LOHEX - pohrebná služba, Vydumanec 27, Prešov 34349472 249,00 15.07.2015 20.08.2015 13.07.2015 13.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 pohrebné služby neb. Dominik Rusnák
392. došlá č. 1501057 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 16.07.2015 20.08.2015 15.07.2015 15.07.2015 22.07.2015 20.07.2015 servis informačného systému Urbis formou vzdialeného prístupu za VII.-IX. 2015
393. došlá č. 02/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 873,56 17.07.2015 20.08.2015 27.05.2015 29.05.2015 13.06.2015 20.07.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, máj 2015
394. došlá č. 03/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1018,45 17.07.2015 20.08.2015 26.06.2015 26.06.2015 11.07.2015 20.07.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, potraviny, jún 2015
395. došlá č. 2015009411 Papera, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica 46082182 146,40 17.07.2015 20.08.2015 16.07.2015 16.07.2015 23.07.2015 20.07.2015 štítkovač Dymo LM420P
396. došlá č. 12/2015 Lucia Riemerová, Nálepkovo 389 40108970 698,70 20.07.2015 20.08.2015 20.07.2015 20.07.2015 20.08.2015 20.07.2015 pracovné nástroje pre aktivačných pracovníkov
397. došlá č. 11/2015 Lucia Riemerová, Nálepkovo 389 40108970 455,30 20.07.2015 20.08.2015 20.07.2015 20.07.2015 20.08.2015 20.07.2015 pracovné nástroje a oblečenie, obuv pre aktivačných pracovníkov
398. došlá č. 04/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 256,30 20.07.2015 20.08.2015 02.07.2015 02.07.2015 17.07.2015 20.07.2015 tovar-potraviny pre turistickú ubytovňu
399. došlá č. 5915033998 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina 31592503 78,00 13.07.2015 20.08.2015 13.07.2015 13.07.2015 27.07.2015 20.07.2015 školenie - Nový zákon o odpadoch 16.9.2015
400. došlá č. 150644 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 49,80 22.07.2015 20.08.2015 21.07.2015 21.07.2015 27.07.2015 18.08.2015 toner 1 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
401. došlá č. 9127000765 Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 274,67 23.07.2015 20.08.2015 13.07.2015 13.07.2015 01.08.2015 18.08.2015 poistné priemyselných rizík do 1.11.2015
402. došlá č. 9127000764 Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 195,03 23.07.2015 20.08.2015 13.07.2015 13.07.2015 01.08.2015 18.08.2015 poistné priemyselných rizík do 1.11.2015
403. došlá č. 2707001799 Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 00653501 249,99 23.07.2015 20.08.2015 13.07.2015 13.07.2015 01.08.2015 18.08.2015 poistné majetok do 1.11.2015
404. došlá č. 151174 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 38,53 24.07.2015 20.08.2015 23.07.2015 23.07.2015 02.08.2015 18.08.2015 kancelárske potreby
405. došlá č. 1501064 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 123,50 24.07.2015 20.08.2015 20.07.2015 23.07.2015 30.07.2015 18.08.2015 pripojenie e-mailovej schránky, prekládka PC, zapojenie tlačiarne, switch a patchkábel
406. došlá č. 151181 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 171,91 29.07.2015 20.08.2015 28.07.2015 28.07.2015 07.08.2015 18.08.2015 kancelárske potreby
407. došlá č. 7506668425 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 28,15 30.07.2015 04.09.2015 21.07.2015 22.07.2015 10.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
408. došlá č. 7506640592 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 30.07.2015 04.09.2015 21.07.2015 22.07.2015 10.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
409. došlá č. 7506649707 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 28,15 30.07.2015 04.09.2015 21.07.2015 22.07.2015 10.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
410. došlá č. 7506649708 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,46 30.07.2015 04.09.2015 21.07.2015 22.07.2015 10.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
411. došlá č. 7506659625 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 24,17 30.07.2015 04.09.2015 21.07.2015 22.07.2015 10.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
412. došlá č. 7506675826 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 30.07.2015 04.09.2015 21.07.2015 22.07.2015 10.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
413. došlá č. 7506695251 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 30.07.2015 04.09.2015 21.07.2015 22.07.2015 10.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
414. došlá č. 150658 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 99,20 30.07.2015 04.09.2015 29.07.2015 29.07.2015 04.08.2015 18.08.2015 toner 1 ks
415. došlá č. 150665 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 259,31 30.07.2015 04.09.2015 30.07.2015 30.07.2015 05.08.2015 18.08.2015 čiernobiele a farebné kópie A4 a A3
416. došlá č. 150664 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 189,60 30.07.2015 04.09.2015 30.07.2015 30.07.2015 05.08.2015 18.08.2015 čiernobiele kópie A4
417. došlá č. 9110500239 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, Spišská Nová Ves 00329614 107,90 31.07.2015 04.09.2015 28.07.2015 28.07.2015 11.08.2015 18.08.2015 odchyt 1 psa
418. došlá č. 0082390110005 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 12,76 31.07.2015 04.09.2015 31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015 roznesenie Obecných novín č. 5/2015
419. došlá č. 1500186 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 31.07.2015 04.09.2015 31.07.2015 31.07.2015 14.08.2015 18.08.2015 BOZP, OPP a PZS za júl 2015
420. došlá č. 2015094 Jozef Harmata, Bernoláková 13, Spišská Nová Ves 11951095 93,42 03.08.2015 04.09.2015 29.07.2015 29.07.2015 12.08.2015 18.08.2015 servisný výjazd technikov, oprava kamier po zásahu bleskom
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
421. došlá č. 2015189 Ondrej Jarovský - E.servis, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 189,10 03.08.2015 09.09.2015 28.07.2015 28.07.2015 11.08.2015 18.08.2015 elektro materiál
422. došlá č. 90150291 eurobus, a.s., Staničné nám. 9, Košice 36211079 150,00 03.08.2015 09.09.2015 11.07.2015 24.07.2015 07.08.2015 18.08.2015 tuzemská doprava 11.7.2015 Kežmarok EĽRO
423. došlá č. FV150223 Cunik Ladislav, Dataservis, Letná 65, Spišská Nová Ves 10761691 86,00 05.08.2015 09.09.2015 31.07.2015 31.07.2015 14.08.2015 18.08.2015 servisná práca a plomba na registračnej pokladni
424. došlá č. 150100010 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 161,00 04.08.2015 09.09.2015 31.07.2015 04.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 poskytovanie služieb spojených s verejným obstarávaním
425. došlá č. FO 1500021 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2315,40 05.08.2015 09.09.2015 31.07.2015 31.07.2015 14.08.2015 18.08.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom, júl 2015
426. došlá č. 1031502076 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 2367,87 06.08.2015 09.09.2015 31.07.2015 04.08.2015 14.08.2015 18.08.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
427. došlá č. 15/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1736,50 06.08.2015 09.09.2015 31.07.2015 03.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 stravovanie zamestnancov, júl 2015
428. došlá č. 2015139 ALDA Vranov nad Topľou, Hudcovce 67 36463116 46,20 06.08.2015 09.09.2015 05.08.2015 05.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 stôl oblúk
429. došlá č. 007/003/2015 Ing. Ján Holiga, Hago-Point, Hviezdoslavova 246/14, Spišská Nová Ves 41816081 990,00 06.08.2015 09.09.2015 31.07.2015 31.07.2015 14.08.2015 18.08.2015 spracovanie a vyhotovenie projektovej dokumentácie "Obnova a prestavba bleskozvodnej ochrany, zdravotné stredisko"
430. došlá č. 1990024329 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 07.08.2015 09.09.2015 31.07.2015 04.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 nájom za kopírovací stroj Xerox WorkCentre 7225
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
431. došlá č. 152420 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 164,62 07.08.2015 18.09.2015 29.07.2015 31.07.2015 07.08.2015 18.08.2015 stavebný materiál (penetrácia, vápno, cement, omietka, lepidlo)
432. došlá č. 15257 Ľ. Mužík, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 1308,55 07.08.2015 18.09.2015 04.08.2015 04.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 vodoinštalačný materiál
433. došlá č. 1501066 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 222,80 07.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 05.08.2015 12.08.2015 18.08.2015 kontrola a nastavenie PC, aktualizácia Eset Security, reinštalácia Eset, nastavenie pre 4 PC
434. došlá č. 9776278411 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 45,58 07.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 02.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 služby pevnej siete KC Mlyn
435. došlá č. 9776278411 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 316,14 07.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 02.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 služby pevnej siete Obecný úrad
436. došlá č. 9118500244 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, Spišská Nová Ves 00329614 98,40 10.08.2015 18.09.2015 05.08.2015 05.08.2015 19.08.2015 18.08.2015 odchyt túlavých zvierat - 1 pes
437. došlá č. 9118500250 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, Spišská Nová Ves 00329614 108,60 12.08.2015 18.09.2015 10.08.2015 10.08.2015 24.08.2015 18.08.2015 odchyt túlavých zvierat - 1 pes
438. došlá č. 1031502193 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 529,10 12.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 07.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
439. došlá č. 1500105 SEAK, s.r.o., Odborárska 22, Prešov 46150749 48,60 11.08.2015 18.09.2015 06.08.2015 06.08.2015 20.08.2015 18.08.2015 oprava rozhlasového panela
440. došlá č. 20150174 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 898,30 10.08.2015 18.09.2015 07.08.2015 07.08.2015 14.08.2015 18.08.2015 materiál pre aktivačných pracovníkov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
441. došlá č. 7506795862 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 46,01 14.08.2015 18.09.2015 07.08.2015 08.08.2015 25.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
442. došlá č. 7507014325 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 14.08.2015 18.09.2015 07.08.2015 08.08.2015 25.08.2015 18.08.2015 služby mobilnej siete
443. došlá č. 20150114 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 2327,93 14.08.2015 18.09.2015 21.07.2015 21.07.2015 15.08.2015 18.08.2015 sporák 7 ks, dymová rúra a koleno
444. došlá č. 150839 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 927,62 18.08.2015 18.09.2015 13.08.2015 13.08.2015 27.08.2015 18.08.2015 náhradné diely na krovinorezy
445. došlá č. 152564 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 64,97 18.08.2015 18.09.2015 07.08.2015 12.08.2015 19.08.2015 18.08.2015 stavebný materiál (pena, rukavice, pásky, farba, čistič)
446. došlá č. 11/2015 Viktor Riemer, Nálepkovo 293 34603409 689,89 18.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 31.07.2015 16.08.2015 18.08.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, júl 2015, šatstvo
447. došlá č. 151238 Miva Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 190,00 18.08.2015 18.09.2015 07.08.2015 07.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 kancelárske potreby pre projekt Terénna sociálna práca III.
448. došlá č. 150716 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 117,79 18.08.2015 18.09.2015 18.08.2015 18.08.2015 24.08.2015 25.08.2015 toner 2 ks
449. došlá č. FV15014 FIS Slovakia, s.r.o., Petrovany 270 44208561 13125,59 19.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 12.08.2015 11.09.2015 25.08.2015 oprava miestnej komunikácie pri zdravotnom stredisku
450. došlá č. FV15015 FIS Slovakia, s.r.o., Petrovany 270 44208561 13378,56 19.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 12.08.2015 11.09.2015 25.08.2015 oprava miestnej komunikácie pri železničnej stanici
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
451. došlá č. FV15016 FIS Slovakia, s.r.o., Petrovany 270 44208561 8582,63 19.08.2015 18.09.2015 12.08.2015 12.08.2015 11.09.2015 25.08.2015 renovácia verejných priestranstiev
452. došlá č. 15010074 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 633,60 20.08.2015 18.09.2015 29.07.2015 12.08.2015 26.08.2015 25.08.2015 obecné noviny č. 5/2015 16 strán, 650 ks
453. došlá č. 20150813 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 367,20 24.08.2015 18.09.2015 23.08.2015 23.08.2015 06.09.2015 25.08.2015 realizácia zemných prác na základe obj. 60/2015
454. došlá č. 151319 Miva Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 43,70 27.08.2015 18.09.2015 07.08.2015 21.08.2015 31.08.2015 09.09.2015 kancelárske potreby
455. došlá č. 05/15 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 744,83 27.08.2015 18.09.2015 24.07.2015 24.07.2015 08.08.2015 09.09.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, júl 2015, potraviny
456. došlá č. 06/15 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 140,00 28.08.2015 18.09.2015 31.07.2015 31.07.2015 15.08.2015 09.09.2015 cement
457. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3248,00 28.08.2015 18.09.2015 31.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 09.09.2015 elektrická energia
458. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 500,00 28.08.2015 18.09.2015 31.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 09.09.2015 elektrická energia
459. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 255,00 28.08.2015 18.09.2015 31.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 09.09.2015 elektrická energia
460. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 78,00 28.08.2015 18.09.2015 31.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 09.09.2015 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
461. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 5434,00 28.08.2015 18.09.2015 31.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 09.09.2015 elektrická energia
462. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 291,00 28.08.2015 18.09.2015 31.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 09.09.2015 elektrická energia
463. došlá č. 20150814 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1995,30 31.08.2015 18.09.2015 27.08.2015 27.08.2015 10.09.2015 09.09.2015 rekonštrukcia strechy na obecnej vyhni na základe obj. 56/2015
464. došlá č. 20150815 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1800,00 31.08.2015 18.09.2015 27.08.2015 27.08.2015 10.09.2015 09.09.2015 rekonštrukcia strechy na obecnej vyhni na základe obj. 56/2015 - strešný plášť
465. došlá č. 7507605519 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 37,93 31.08.2015 18.09.2015 21.08.2015 22.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 služby mobilnej siete
466. došlá č. 7507612681 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.08.2015 18.09.2015 21.08.2015 22.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 služby mobilnej siete
467. došlá č. 7507607747 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.08.2015 18.09.2015 21.08.2015 22.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 služby mobilnej siete
468. došlá č. 7507623472 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 31.08.2015 18.09.2015 21.08.2015 22.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 služby mobilnej siete
469. došlá č. 7507645681 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.08.2015 18.09.2015 21.08.2015 22.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 služby mobilnej siete
470. došlá č. 7507637020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 31.08.2015 18.09.2015 21.08.2015 22.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
471. došlá č. 7507611317 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 31,15 31.08.2015 25.09.2015 21.08.2015 22.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 služby mobilnej siete
472. došlá č. 1501068 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 136,00 31.08.2015 25.09.2015 26.08.2015 28.08.2015 04.09.2015 09.09.2015 diagnostika a nastavenie po výpadku počítačovej siete
473. došlá č. 150100011 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 406,00 31.08.2015 25.09.2015 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 09.09.2015 služby spojené s verejným obstarávaním, august 2015
474. došlá č. 1500207 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 31.08.2015 25.09.2015 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 09.09.2015 BOZP, OPP, PZS za august 2015
475. došlá č. 1510100820 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 66,50 31.08.2015 25.09.2015 26.08.2015 27.08.2015 26.08.2015 09.09.2015 písací stôl
476. došlá č. FO 1500022 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2374,05 03.09.2015 25.09.2015 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 09.09.2015 stravovanie dôchodcov - vývoz za august 2015
477. došlá č. FV1500122 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 2242,58 03.09.2015 25.09.2015 27.08.2015 02.09.2015 16.09.2015 09.09.2015 drevná hmota (vláknina, guľatina)
478. došlá č. FV1500123 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 797,11 03.09.2015 25.09.2015 25.08.2015 02.09.2015 16.09.2015 09.09.2015 drevná hmota (guľatina)
479. došlá č. 2015119 Harmata Jozef, Bernoláková č. 13, Spišská Nová Ves 11951095 159,60 03.09.2015 06.10.2015 02.09.2015 02.09.2015 16.09.2015 09.09.2015 prekládka kamery v parku
480. došlá č. 9116500262 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, Spišská Nová Ves 00329614 127,30 04.09.2015 06.10.2015 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 09.09.2015 odchyt túlavých zvierat - 1 pes
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
481. došlá č. 15302 Ľubomír Mužík, M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 392,15 04.09.2015 06.10.2015 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 09.09.2015 vodoinštalačný materiál
482. došlá č. 0915078 PP - revízie, s.r.o., Lipová 2027/6, Spišská Nová Ves 44612231 60,00 04.09.2015 06.10.2015 28.08.2015 02.09.2015 16.09.2015 09.09.2015 revízie 2 ks zdv. brán a vypracovanie prevádzkovo bezp. predpisu na obsluhu
483. došlá č. FV1500076 NAJLEVOS, s.r.o., Hnilčík 204 46355031 204,36 04.09.2015 06.10.2015 27.08.2015 28.08.2015 04.09.2015 09.09.2015 preprava drevnej hmoty
484. došlá č. 1990025540 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 07.09.2015 06.10.2015 31.08.2015 02.09.2015 16.09.2015 09.09.2015 nájom za kopírovací stroj
485. došlá č. 1031502404 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1586,02 07.09.2015 06.10.2015 31.08.2015 02.09.2015 12.09.2015 09.09.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
486. došlá č. 90150359 eurobus, a.s., Staničné nám. 9, Košice 36211079 280,00 07.09.2015 06.10.2015 21.08.2015 03.09.2015 17.09.2015 09.09.2015 doprava tuzemská Červený Kláštor 21.8.2015
487. došlá č. 90150360 eurobus, a.s., Staničné nám. 9, Košice 36211079 310,00 07.09.2015 06.10.2015 28.08.2015 03.09.2015 17.09.2015 09.09.2015 doprava tuzemská Červený Kláštor 28.8.2015
488. došlá č. 20150137 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 2093,98 07.09.2015 06.10.2015 02.09.2015 02.09.2015 17.09.2015 09.09.2015 sporák Elegánt 6 ks, koleno dymové 12 ks a rúra dymová 6 ks
489. došlá č. 20150410 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 293,11 07.09.2015 06.10.2015 27.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 09.09.2015 štrk fr. 0-22 17,7 t
490. došlá č. 151377 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 54,74 07.09.2015 06.10.2015 28.08.2015 28.08.2015 07.09.2015 09.09.2015 kuchynský plastový riad pre Turistickú ubytovňu
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
491. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 419,49 07.09.2015 06.10.2015 31.07.2015 12.08.2015 26.08.2015 09.09.2015 elektrická energia
492. došlá č. 11/2015 Odevy-Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 963,05 08.09.2015 06.10.2015 26.08.2015 26.08.2015 11.09.2015 11.09.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, august 2015
493. došlá č. 18/2015 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1391,50 08.09.2015 06.10.2015 31.08.2015 07.09.2015 21.09.2015 11.09.2015 stravovanie zamestnancov OcÚ za august 2015, 466 obedov
494. došlá č. 3777230203 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,92 09.09.2015 06.10.2015 31.08.2015 02.09.2015 18.09.2015 11.09.2015 služby pevnej siete, KC Mlyn
495. došlá č. 2777158458 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 208,97 09.09.2015 06.10.2015 31.08.2015 02.09.2015 18.09.2015 11.09.2015 služby pevnej siete, Obecný úrad
496. došlá č. FV 150228 Brahama SNV, s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 36584746 49,05 09.09.2015 07.10.2015 07.09.2015 07.09.2015 21.09.2015 11.09.2015 vodoinštalačný materiál
497. došlá č. 1501069 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 725,00 10.09.2015 07.10.2015 31.08.2015 08.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 reinštalácia 2 ks PC, tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M401d, Office Homer and Business 2013, kábel, inštalácia tlačiarne, nastavenie prístupov
498. došlá č. 1504915 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 320,40 11.09.2015 07.10.2015 04.09.2015 10.09.2015 24.09.2015 21.09.2015 analýza pitnej vody, vzorkovacie a technické práce
499. došlá č. 1031502540 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 730,60 14.09.2015 07.10.2015 31.08.2015 08.09.2015 18.09.2015 21.09.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
500. došlá č. 151457 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 136,40 11.09.2015 07.10.2015 11.09.2015 11.09.2015 21.09.2015 21.09.2015 kancelárske potreby
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
501. došlá č. 151445 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 77,59 16.09.2015 20.10.2015 10.09.2015 10.09.2015 20.09.2015 21.09.2015 kancelárske potreby
502. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 502,86 16.09.2015 20.10.2015 31.08.2015 11.09.2015 25.09.2015 21.09.2015 elektrická energia - Turistická ubytovňa
503. došlá č. 1689075901 Nakladatelství Forum, s.r.o., organ.zložka, Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 46,62 16.09.2015 20.10.2015 07.09.2015 07.09.2015 28.09.2015 21.09.2015 manuál verejného obstarávania 1. aktualizácia
504. došlá č. 1505048 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 18.09.2015 20.10.2015 16.09.2015 16.09.2015 30.09.2015 21.09.2015 analýza vôd - pitná
505. došlá č. 7507755509 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 33,70 18.09.2015 20.10.2015 07.09.2015 08.09.2015 25.09.2015 21.09.2015 služby mobilnej siete
506. došlá č. FV15153 Pohrebná služba - R.Findura, s.r.o., Slovenská 8, Spišská Nová Ves 36600580 468,60 11.06.2015 20.10.2015 13.06.2015 13.06.2015 20.06.2015 21.09.2015 pohrebné služby neb. Jána Rusnáka
507. došlá č. 148/2015 Žaludková Anna, pohrebné služby, Helcmanovce 67 43014062 349,32 18.09.2015 20.10.2015 10.09.2015 10.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 pohrebné služby neb. Ján Šariský
508. došlá č. 1505051 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 18,18 21.09.2015 23.10.2015 14.09.2015 17.09.2015 01.10.2015 21.09.2015 analýza pitnej vody, vzorkovacie a technické práce
509. došlá č. 7507982333 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 21.09.2015 23.10.2015 07.09.2015 08.09.2015 25.09.2015 21.09.2015 služby mobilnej siete
510. došlá č. 20150018 SpišNet Computers, s.r.o., Ing.Kožucha 12, Spišská Nová Ves 36191647 35,83 21.09.2015 23.10.2015 13.10.2015-12.10.2016 16.09.2015 30.09.2015 21.09.2015 poplatok za doménu nalepkovo.sk na 1 rok
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
511. došlá č. 2015-0903 GRIFF s.r.o., Irkutská 14, Košice 31677509 4800,00 21.09.2015 23.10.2015 25.08.2015 18.09.2015 01.10.2015 21.09.2015 spracovanie projektovej dokumentácie - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ
512. došlá č. 0602015 MVDr. Albert Martinko, Brusník 6, Spišská Nová Ves 33065942 39,00 21.09.2015 23.10.2015 31.08.2015 10.09.2015 24.09.2015 23.09.2015 očkovanie, čipovanie, lieky
513. došlá č. 20152532 Zora-Mimex servis, s.r.o., Brzotín 376 36170291 399,00 21.09.2015 23.10.2015 11.09.2015 11.09.2015 25.09.2015 23.09.2015 vlhkomer pre triesky
514. došlá č. 2015112 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 37,80 22.09.2015 23.10.2015 05.09.2015 05.09.2015 19.09.2015 23.09.2015 infosystém, menovky
515. došlá č. 20150207 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 668,50 22.09.2015 23.10.2015 21.09.2015 21.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 oblečenie pre aktivačných pracovníkov, materiál
516. došlá č. 07/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 523,70 23.09.2015 23.10.2015 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 23.09.2015 cement 206 ks a lepidlo 1 ks
517. došlá č. 08/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 448,15 23.09.2015 23.10.2015 31.08.2015 31.08.2015 14.09.2015 23.09.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou potravín, august 2015
518. došlá č. 2015125 Harmata Jozef, Bernolákova 13, Spišská Nová Ves 11951095 882,22 23.09.2015 23.10.2015 14.09.2015 14.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 montáž novej kamery pri cintoríne
519. došlá č. 1501074 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 293,50 23.09.2015 23.10.2015 17.09.2015 21.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 set Gigabyte, technická štúdia - rekonštrukcia počítačovej siete, úprava údajov v informačnom systéme
520. došlá č. 007/002/2015 Ing. Ján Holiga, Hago-Point, Hviezdoslavova 246/14, Spišská Nová Ves 41816081 513,00 23.09.2015 23.10.2015 16.09.2015 16.09.2015 30.09.2015 23.09.2015 zameranie a vyhotovenie stavebných výkresových podkladov - obnova a prestavba bleskozvodnej ochrany, zdravotné stredisko Nálepkovo
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
521. došlá č. 262620 Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, Bratislava 36280712 118,00 24.09.2015 23.10.2015 21.09.2015 21.09.2015 05.10.2015 30.09.2015 servisný a udržiavací poplatok
522. došlá č. 1150903 Agro-spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 950,00 28.09.2015 23.10.2015 25.09.2015 25.09.2015 02.10.2015 30.09.2015 krovinorez
523. došlá č. 20150916 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 1323,04 28.09.2015 23.10.2015 25.09.2015 25.09.2015 09.10.2015 30.09.2015 jednoprieduchový komín, práca
524. došlá č. 1505144 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 75,36 28.09.2015 23.10.2015 22.09.2015 24.09.2015 08.10.2015 30.09.2015 analýza odpadových vôd
525. došlá č. 20150143 Drevostav1, s.r.o., Pekárenská 2221, Jesenské 46479287 20168,82 28.09.2015 23.10.2015 23.09.2015 24.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 drevná štiepka 1138 m3
526. došlá č. 1500258 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 29.09.2015 23.10.2015 18.09.2015 18.09.2015 25.09.2015 30.09.2015 školenie BOZP a OPP uchádzačom o zamestnanie
527. došlá č. 1500242 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 29.09.2015 23.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 14.10.2015 30.09.2015 BOZP a OPP za september 2015
528. došlá č. 150100014 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 574,00 29.09.2015 23.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 14.10.2015 30.09.2015 služby spojené s verejným obstarávaním za 9/2015
529. došlá č. 151559 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 256,30 29.09.2015 23.10.2015 23.09.2015 29.09.2015 09.10.2015 30.09.2015 kancelársky materiál
530. došlá č. CB000701 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 180,30 29.09.2015 23.10.2015 29.09.2015 29.09.2015 13.10.2015 30.09.2015 servisná prehliadka Citroen Nemo
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
531. došlá č. 153182 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 71,28 30.09.2015 23.10.2015 16.09.2015 28.09.2015 05.10.2015 30.09.2015 materiál a náradie pre aktivačné práce
532. došlá č. 150834 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 432,10 01.10.2015 23.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 06.10.2015 06.10.2015 čiernobiele a farebné kópie A4 a A3
533. došlá č. 7508599010 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.10.2015 23.10.2015 21.09.2015 22.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 služby mobilnej siete
534. došlá č. 7508576836 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 32,09 01.10.2015 23.10.2015 21.09.2015 22.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 služby mobilnej siete
535. došlá č. 7508576835 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.10.2015 23.10.2015 21.09.2015 22.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 služby mobilnej siete
536. došlá č. 7508589318 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 01.10.2015 23.10.2015 21.09.2015 22.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 služby mobilnej siete
537. došlá č. 7508566897 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.10.2015 23.10.2015 21.09.2015 22.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 služby mobilnej siete
538. došlá č. 7508576837 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 01.10.2015 23.10.2015 21.09.2015 22.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 služby mobilnej siete
539. došlá č. 7508607784 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 01.10.2015 23.10.2015 21.09.2015 22.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 služby mobilnej siete
540. došlá č. 12/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 524,80 01.10.2015 23.10.2015 28.09.2015 30.09.2015 15.10.2015 06.10.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou šatstva, september 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
541. došlá č. 09/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 297,19 01.10.2015 23.10.2015 18.09.2015 18.09.2015 02.10.2015 06.10.2015 pitný režim pre pracovníkov
542. došlá č. 10/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 232,50 01.10.2015 23.10.2015 24.09.2015 24.09.2015 08.10.2015 06.10.2015 cement 93 ks
543. došlá č. 11/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 956,96 01.10.2015 23.10.2015 25.09.2015 25.09.2015 10.10.2015 06.10.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou potravín, september 2015
544. došlá č. 1500117 SEZO Spiš, Sadová 13, Spišská Nová Ves 35560428 1575,60 02.10.2015 23.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.10.2015 06.10.2015 príspevok na realizáciu triedeného odpadu
545. došlá č. 20153235 MADE s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688 235,00 02.10.2015 23.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 06.10.2015 systémová podpora Urbis na IV. štvrťrok 2015
546. došlá č. 1990026775 Xerox Limited o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 05.10.2015 23.10.2015 30.09.2015 01.10.2015 15.10.2015 06.10.2015 nájom za kopírku
547. došlá č. 5110000870 B-komplet, s.r.o., B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 384,19 05.10.2015 23.10.2015 30.09.2015 02.10.2015 09.10.2015 06.10.2015 podlahová krytina 48 m
548. došlá č. 20150505 Jaroslav Olejník, Betol, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 228,60 05.10.2015 23.10.2015 24.09.2015 30.09.2015 14.10.2015 06.10.2015 štrk fr. 0-4 3 t, štrk fr. 0-22 10 t
549. došlá č. 1031502666 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1635,84 05.10.2015 23.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 10.10.2015 06.10.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
550. došlá č. 13/2015 Jozef Gabonay ml., Nálepkovo 444 40106632 496,16 05.10.2015 26.10.2015 04.10.2015 04.10.2015 18.10.2015 06.10.2015 drevná hmota a vykonané práce na oprave mosta v Peklisku
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
551. došlá č. 20150228 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 799,00 06.10.2015 26.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 08.10.2015 06.10.2015 set stôl a 2 lavice 10 ks
552. došlá č. 19/2015 Snackbar J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1547,50 06.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 05.10.2015 19.10.2015 06.10.2015 stravovanie zamestnancov OcÚ za september 568 obedov
553. došlá č. FO 1500024 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2302,65 06.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 14.10.2015 15.10.2015 stravovanie vývoz dôchodcom za september 2015
554. došlá č. 15341 Mužík Ľubomír M-Plast, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 840,20 07.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 14.10.2015 15.10.2015 vodoinštalačný materiál
555. došlá č. 1031502730 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 347,62 07.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 02.10.2015 12.10.2015 15.10.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
556. došlá č. 2778175382 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,30 09.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 03.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 služby pevnej siete KC Mlyn
557. došlá č. 1778105638 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 259,64 09.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 02.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 služby pevnej siete Obecný úrad
558. došlá č. 9919500113 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 353,40 09.10.2015 26.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 prenájom vozidla CAS 25 - vyčistenie kanalizačného potrubia
559. došlá č. 14/2015 Lucia Riemerová, Nálepkovo 399 40108970 278,20 09.10.2015 26.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 09.11.2015 15.10.2015 materiál na aktivačnú činnosť
560. došlá č. 13/2015 Lucia Riemerová, Nálepkovo 399 40108970 1012,00 09.10.2015 26.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 09.11.2015 15.10.2015 pracovné náradie pre aktivačných pracovníkov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
561. došlá č. 2015274 Ondrej Jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 229,92 09.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 14.10.2015 15.10.2015 elektroinštalačný materiál
562. došlá č. 20151017 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 2770,58 09.10.2015 26.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 15.10.2015 rekonštrukcia strechy - nájomný dom
563. došlá č. 2015227 Správa ciest KSK, Nám. Maratónu Mieru 1, Košice 35555777 79,92 09.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 02.10.2015 01.11.2015 15.10.2015 prenájom kompresora
564. došlá č. 20150149 Železiarstvo u Širilu, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 2015,35 12.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 12.10.2015 15.10.2015 sporák 6 ks, koleno a rúra dymová
565. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 538,10 12.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 09.10.2015 23.10.2015 15.10.2015 elektrická energia Turistická ubytovňa
566. došlá č. 1501069 Ladma, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves 31713076 282,36 13.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 21.10.2015 21.10.2015 hutný materiál (oceľ, jokel, rúra, plech)
567. došlá č. 150100179 TV Elektronik Fabiny, Hnilčík 200 14374391 3571,27 14.10.2015 26.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 21.10.2015 21.10.2015 ozvučenie domu smútku
568. došlá č. 7508707962 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,10 14.10.2015 26.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 26.10.2015 21.10.2015 služby mobilnej siete
569. došlá č. 22150674 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 345,24 14.10.2015 26.10.2015 09.10.2015 12.10.2015 26.10.2015 21.10.2015 drvené kamenivo 0/4 mm HDK 4,11 t, 4/8 mm HDK 25,65 t, 8/16 mm HDK 8,71 t
570. došlá č. FV1500092 NAJLEVOS, s.r.o., Hnilčík č. 204 46355031 1716,62 14.10.2015 26.10.2015 13.10.2015 13.10.2015 16.10.2015 21.10.2015 porez drevnej hmoty 34,06 m3
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
571. došlá č. 15010081 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 433,21 15.10.2015 26.10.2015 18.09.2015 20.09.2015 04.10.2015 21.10.2015 obecné noviny 6/2015 650 ks
572. došlá č. 1689112801-3-R Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 88,62 15.10.2015 18.11.2015 07.10.2015 07.10.2015 28.10.2015 21.10.2015 publikácia Odpadové hospodárstvo + CD
573. došlá č. 7508950131 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 15.10.2015 18.11.2015 07.10.2015 08.10.2015 26.10.2015 21.10.2015 služby mobilnej siete
574. došlá č. 15050 PRO-Forest Rožňava, s.r.o., Štitnícka 23, Rožňava 31722831 1933,80 16.10.2015 18.11.2015 30.09.2015 02.10.2015 01.11.2015 21.10.2015 truhly 10 ks, kríž hrobový 5 ks, krížik na rakvu 6 ks
575. došlá č. 31015 Agrofarma, s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 3000,60 09.10.2015 18.11.2015 09.10.2015 09.10.2015 23.10.2015 uhradená bude po odsúhlasení ŠOP Spišská Nová Ves ošetrenie Natura 2000 v rozsahu 1,5 ha
576. došlá č. 151040 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 259,99 16.10.2015 18.11.2015 16.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 21.10.2015 akumulátor 110 Ah/12V
577. došlá č. 150892 Idamer, s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 46102604 338,38 16.10.2015 18.11.2015 15.10.2015 14.10.2015 13.11.2015 21.10.2015 vodomer Meistream QN 60 DN100 1 ks
578. došlá č. 1501080 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 201,00 20.10.2015 18.11.2015 15.10.2015 15.10.2015 22.10.2015 21.10.2015 servis informačného systému URBIS formou vzdialeného prístupu za 10.-12./2015
579. došlá č. 1501077 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 87,50 20.10.2015 18.11.2015 15.10.2015 15.10.2015 22.10.2015 21.10.2015 wifi adapter ZyXEL 1 ks, napojenie PC do wifi siete, úprava dát, napojenie e-mailovej schránky
580. došlá č. 1500501 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 19,20 20.10.2015 18.11.2015 16.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 21.10.2015 prezutie pneumatík Peugeot GL966AI
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
581. došlá č. 151039 Agro-spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 443,08 20.10.2015 18.11.2015 16.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 náhradné diely na krovinorezy
582. došlá č. 22150687 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 141,46 21.10.2015 18.11.2015 14.10.2015 19.10.2015 02.11.2015 27.10.2015 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 15,930 t
583. došlá č. 9915500117 Mesto Gelnica, Banícke nám. 4, Gelnica 00329061 175,90 21.10.2015 18.11.2015 16.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 vyčistenie kanalizačného potrubia vozidlom CAS 25
584. došlá č. 5110000918 B-komplet,s.r.o., B.Němcovej 12, Spišská Nová Ves 36600326 512,26 21.10.2015 18.11.2015 15.10.2015 15.10.2015 22.10.2015 27.10.2015 podlahová krytina 64 m
585. došlá č. 1500505 Štefan Pacák, Tepličská cesta 13, Pod Tepličkou 27, Spišská Nová Ves 14371774 718,02 22.10.2015 18.11.2015 20.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 27.10.2015 oprava vozidla Suzuki Ignis GL633AI
586. došlá č. 153500 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 73,73 22.10.2015 18.11.2015 15.10.2015 20.10.2015 27.10.2015 27.10.2015 betonárska oceľ 76,8 kg
587. došlá č. 150108137 MOB interier, s.r.o., Opatovská 651/33, Trenčín 44948271 57,00 22.10.2015 19.11.2015 16.10.2015 16.10.2015 23.10.2015 22.10.2015 vešiak 2 ks
588. došlá č. FV150025 NAJKA, s.r.o., P.Jilemnického 2528/21, Spišská Nová Ves 36584631 1193,29 26.10.2015 19.11.2015 22.10.2015 22.10.2015 05.11.2015 27.10.2015 dvere biele 31 ks, kľučka 31 ks
589. došlá č. 1501088 INIT združenie , SNP 579/81, Harichovce 11952261 320,50 26.10.2015 19.11.2015 20.10.2015 21.10.2015 28.10.2015 27.10.2015 analýza a tvorba dochádzkového systému VPP, úprava údajov, aktualizácia Urbis
590. došlá č. 1501087 INIT združenie , SNP 579/81, Harichovce 11952261 939,00 26.10.2015 19.11.2015 19.10.2015 19.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 notebook HP 250 G4, tlačiareň HP LaserJet Pro 400, program Office Home and Bussiness 2013
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
591. došlá č. 20150241 Sakmary Ladislav, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 953,50 26.10.2015 19.11.2015 23.10.2015 23.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 uhlová brúska, falcovací hoblík, plastové vrecia, farba základná a vrchná, riedidlo
592. došlá č. 4031500505 Brantner NOva, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 107,94 26.10.2015 19.11.2015 23.10.2015 23.10.2015 06.11.2015 27.10.2015 servisná prehliadka Citroen Berlingo
593. došlá č. FV1500093 Najlevos, s.r.o., Hnilčík 204 46355031 182,76 26.10.2015 19.11.2015 20.10.2015 20.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 preprava drevnej hmoty
594. došlá č. 201559 AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves 44877102 180,00 27.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 21.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
595. došlá č. 1505801 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 27.10.2015 19.11.2015 22.10.2015 26.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 analýza pitnej vody, vzorkovacie a technické práce
596. došlá č. 22150723 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 498,38 28.10.2015 19.11.2015 23.10.2015 26.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 drvené kamenivo 8/16 mm HDK 17,41t, 63/90/180 mm 33,09t
597. došlá č. 13/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 337,50 30.10.2015 19.11.2015 26.10.2015 26.10.2015 30.10.2015 03.11.2015 cement 135 ks
598. došlá č. 14/15 Brandobur Peter - Pergamon Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1009,15 30.10.2015 19.11.2015 30.10.2015 30.10.2015 05.11.2015 30.10.2015 dlažba 96 m2
599. došlá č. 1505834 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 106,80 29.10.2015 19.11.2015 27.10.2015 28.10.2015 11.11.2015 03.11.2015 analýza pitnej vody, vzorkovacie a technické práce
600. došlá č. 7509530338 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 33,36 29.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 22.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 služby mobilnej siete
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
601. došlá č. 7509499176 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,62 29.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 22.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 služby mobilnej siete
602. došlá č. 7509578132 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 19,19 29.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 22.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 služby mobilnej siete
603. došlá č. 7509525378 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 26,80 29.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 22.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 služby mobilnej siete
604. došlá č. 7509559088 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,62 29.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 22.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 služby mobilnej siete
605. došlá č. 7509532721 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 29.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 22.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 služby mobilnej siete
606. došlá č. 7509499306 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 29.10.2015 19.11.2015 21.10.2015 22.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 služby mobilnej siete
607. došlá č. 20150167 Železiarstvo u Širila, s.r.o., Hviezdoslavova 35, Spišská Nová Ves 31689418 2572,60 30.10.2015 19.11.2015 19.10.2015 19.10.2015 07.11.2015 03.11.2015 sporák 7 ks, rúra 7 ks, koleno dymové 7 ks
608. došlá č. 12/15 Brandobur Peter Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 851,54 30.10.2015 19.11.2015 26.10.2015 26.10.2015 30.10.2015 03.11.2015 tovar - vyplácanie prídavkov na deti formou osobitného príjemcu, potraviny, október 2015
609. došlá č. 15/15 Brandobur Peter Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 908,23 30.10.2015 19.11.2015 02.11.2015 02.11.2015 10.11.2015 03.11.2015 dlažba 86,4 m2
610. došlá č. 1500265 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 470,40 02.11.2015 19.11.2015 31.10.2015 31.10.2015 14.11.2015 03.11.2015 BOZP a OPP, PZS za október 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
611. došlá č. 20150041 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Kammerhofská 20, Banská Štiavnica 42012252 100,00 02.11.2015 19.11.2015 21.10.2015 16.10.2015 30.11.2015 03.11.2015 časopis Montanrevue č. 3/2015 50 ks
612. došlá č. 1031502987 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1612,10 02.11.2015 20.11.2015 27.10.2015 27.10.2015 06.11.2015 03.11.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok, prenájom BOBR 1100l 11ks
613. došlá č. 151834 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 55,67 02.11.2015 20.11.2015 30.10.2015 30.10.2015 09.11.2015 03.11.2015 kancelárske potreby
614. došlá č. 150100015 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 217,00 03.11.2015 20.11.2015 30.10.2015 02.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 služby verejného obstarávania 10/2015
615. došlá č. 150970 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 124,01 03.11.2015 20.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 09.11.2015 12.11.2015 toner 1 ks
616. došlá č. 150929 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 285,98 03.11.2015 20.11.2015 27.10.2015 27.10.2015 02.11.2015 12.11.2015 toner 4 ks
617. došlá č. 22150742 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 79,86 04.11.2015 20.11.2015 29.10.2015 02.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 drvené kamenivo 63/90/18 mm 4,48t, 0/22/32 mm 3,9t
618. došlá č. 150117 PaedDr. K.Volčková Sláviková, Kendice 48 46443983 650,00 04.11.2015 20.11.2015 30.10.2015 30.10.2015 29.12.2015 12.11.2015 apgrejd webu za 5 mesiacov
619. došlá č. 15/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 931,20 04.11.2015 20.11.2015 04.11.2015 04.11.2015 04.12.2015 12.11.2015 materiál pre aktivačných pracovníkov (fúrik, drôtené kefy, štetce, plachty, rukavice, vesty, sekáče na ľad, odhrňovače)
620. došlá č. 13/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Cintorínska 589, Nálepkovo 34603409 606,70 04.11.2015 20.11.2015 23.10.2015 02.11.2015 10.11.2015 12.11.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti formou osobitného príjemcu, šatstvo, október 2015
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
621. došlá č. 1505953 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 71,04 04.11.2015 20.11.2015 22.10.2015 02.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 analýza odpadových vôd, vzorkovacie a technické práce
622. došlá č. 128 Edison SK, s.r.o., Prešovská 537, Vranov nad Topľou 46694447 292,00 04.11.2015 20.11.2015 02.11.2015 02.11.2015 12.11.2015 12.11.2015 vianočné svietidlá 4 ks, konzola, šnúry, poštovné
623. došlá č. FV1500157 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 1963,94 04.11.2015 20.11.2015 20.10.2015 22.10.2015 05.11.2015 12.11.2015 ihličnatá guľatina III.B 13,73 m3, III.C 11,33 m3, vláknina ihličnatá 5,40 m3
624. došlá č. 1031503099 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 3039,68 05.11.2015 20.11.2015 31.10.2015 03.11.2015 13.11.2015 12.11.2015 uloženie komunálneho odpadu, uloženie objemného odpadu, zákonný poplatok
625. došlá č. 15383 M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 1862,35 05.11.2015 20.11.2015 30.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 12.11.2015 vodoinštalačný materiál
626. došlá č. 21151094 PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 71,77 06.11.2015 20.11.2015 28.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 12.11.2015 vytýčenie potrubia
627. došlá č. 91015 Agrofarma, s.r.o., Nálepkovo 452 36217247 1706,40 06.11.2015 20.11.2015 19.10.2015 22.10.2015 05.11.2015 12.11.2015 vývoz odpadu z "mašinky"
628. došlá č. 151102 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 999,00 06.11.2015 20.11.2015 04.11.2015 04.11.2015 18.11.2015 12.11.2015 snežná fréza
629. došlá č. 8779091926 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 186,67 09.11.2015 20.11.2015 31.10.2015 03.11.2015 18.11.2015 12.11.2015 služby pevnej siete Obecný úrad
630. došlá č. 1779154956 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,88 09.11.2015 20.11.2015 31.10.2015 03.11.2015 18.11.2015 12.11.2015 služby pevnej siete KC Mlyn
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
631. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 500,00 09.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 elektrická energia
632. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 291,00 09.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 elektrická energia
633. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1255,00 09.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 elektrická energia
634. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 12,00 09.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 elektrická energia
635. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 3248,00 09.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 elektrická energia
636. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 78,00 09.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 elektrická energia
637. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 5434,00 09.11.2015 20.11.2015 30.11.2015 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 elektrická energia
638. došlá č. 20150246 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 1587,95 09.11.2015 20.11.2015 04.11.2015 04.11.2015 11.11.2015 12.11.2015 materiál pre aktivačných pracovníkov (rukavice, čižmy, vesty, prilby, maskáče, lopaty, metly, fúriky, hrable, vedrá, sekery, krompáče)
639. došlá č. 2015/17 Elektromat-Servis, Gen.Svobodu 183/71, Ľubica 45239975 800,81 09.11.2015 20.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 oprava elektrického zabezpečenia trate lyžiarskeho vleku
640. došlá č. 1990028264 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Bratislava 30814677 81,60 09.11.2015 20.11.2015 31.10.2015 02.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 nájom kopírovacieho stroja
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
641. došlá č. 2015339 Ondrej Jarkovský-E.servis, J.Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 191,06 09.11.2015 20.11.2015 30.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 12.11.2015 elektroinštalačný materiál
642. došlá č. 20150588 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 231,84 11.11.2015 10.12.2015 31.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 18.11.2015 štrk fr. 0-22 14t
643. došlá č. 22/2015 Snackbar, J. Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1510,50 11.11.2015 10.12.2015 31.10.2015 09.11.2015 23.11.2015 18.11.2015 stravovanie zamestnancov za október 2015, 506 obedov
644. došlá č. FO 1500025 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2455,65 11.11.2015 10.12.2015 31.10.2015 02.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 stravovanie dôchodcov - vývoz za október 2015
645. došlá č. 1501091 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 119522261 93,50 12.11.2015 10.12.2015 05.11.2015 05.11.2015 12.11.2015 18.11.2015 set Gigabyte KM7580 USB, úprava dát, doprava
646. došlá č. 1501094 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 119522261 834,30 12.11.2015 10.12.2015 09.11.2015 06.11.2015 13.11.2015 18.11.2015 počítačová zostava HP ProDesk 400 G2, tlačiareň HP LaserJet Pro 400
647. došlá č. 1501095 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 119522261 342,50 12.11.2015 10.12.2015 09.11.2015 10.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 office Home and Business 2013, úprava dát, inštalácia e-mailu, IS URBIS, tlačiarne, prenos dát
648. došlá č. 22150761 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 41,78 11.11.2015 10.12.2015 02.11.2015 09.11.2015 23.11.2015 18.11.2015 drvené kamenivo 0/22/32 mm, 4,770t
649. došlá č. 2015016 Rešstav, s.r.o., Ing. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 36209244 998,12 12.11.2015 10.12.2015 10.11.2015 10.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 materiál, elektromontážne práce a vykonaniae odbor.prehliadky, odbor.skúšky elekt.zariadenia NN prípojky osady pri píle v Nálepkove
650. došlá č. FV1500095 NAJLEVOS, s.r.o., Hnilčík 204 46355031 1535,18 13.11.2015 10.12.2015 03.11.2015 03.11.2015 13.11.2015 18.11.2015 porez drevnej hmoty 30,46 m3
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
651. došlá č. 7509685248 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 63,05 13.11.2015 10.12.2015 07.11.2015 08.11.2015 25.11.2015 18.11.2015 služby mobilnej siete
652. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 863,36 13.11.2015 10.12.2015 31.10.2015 11.11.2015 25.11.2015 18.11.2015 elektrická energia Turistická ubytovňa
653. došlá č. 7509913987 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 16.11.2015 10.12.2015 07.11.2015 08.11.2015 25.11.2015 18.11.2015 služby mobilnej siete
654. došlá č. 2015149 Gama Print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 82,32 16.11.2015 10.12.2015 10.11.2015 10.11.2015 24.11.2015 18.11.2015 potlač pracovných odevov, infotabuľa
655. došlá č. 01/11/2015 Mäso-údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 119,40 16.11.2015 10.12.2015 06.11.2015 06.11.2015 27.11.2015 18.11.2015 tovar - turistická ubytovňa
656. došlá č. 15110014 Blachere Iluminational Central, Bajkalská 9/A, Bratislava 36614807 890,40 16.11.2015 10.12.2015 22.10.2015 06.11.2015 30.11.2015 18.11.2015 vianočná výzdoba
657. došlá č. 22150785 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 88,04 18.11.2015 10.12.2015 11.11.2015 16.11.2015 30.11.2015 19.11.2015 drvené kamenivo 0/22/32 mm 10,050t
658. došlá č. 22150801 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 41,62 18.11.2015 10.12.2015 13.11.2015 16.11.2015 30.11.2015 19.11.2015 drvené kamenivo 0/22/32 mm 4,750t
659. došlá č. 1500278 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 84,00 18.11.2015 10.12.2015 13.11.2015 13.11.2015 20.11.2015 19.11.2015 školenie o BOZP, OPP pre uchádzačov o zamestnanie dňa 2.11.2015
660. došlá č. 2015163 Gemer Kovo, s.r.o., Sirk 317 36733776 79,78 18.11.2015 10.12.2015 12.11.2015 12.11.2015 19.11.2015 19.11.2015 dopravné značky 2 ks, držiak na značku 4 ks
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
661. došlá č. 17/15 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 284,28 19.11.2015 18.12.2015 06.11.2015 06.11.2015 15.11.2015 30.11.2015 tovar pre ubytovaných hostí
662. došlá č. 1900163262 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice 36599361 126,50 24.11.2015 18.12.2015 24.11.2015 24.11.2015 08.12.2015 24.11.2015 elektrická energia
663. došlá č. 16/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 960,70 20.11.2015 18.12.2015 20.11.2015 20.11.2015 20.12.2015 30.11.2015 kuchynský materiál
664. došlá č. 17/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 780,00 20.11.2015 18.12.2015 20.11.2015 20.11.2015 20.12.2015 30.11.2015 stavebný materiál
665. došlá č. 18/2015 Lucia Riemerová, Rozličný tovar, Nálepkovo 389 40108970 702,30 20.11.2015 18.12.2015 20.11.2015 20.11.2015 20.12.2015 30.11.2015 materiál pre aktivačných pracovníkov
666. došlá č. 153916 Tehelňa STOVA, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 40,10 20.11.2015 18.12.2015 06.11.2015 18.11.2015 02.12.2015 30.11.2015 interiérové dvere a kľučka
667. došlá č. 1942015 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Poprad - Matejovce 17110386 311,64 24.11.2015 18.12.2015 23.11.2015 23.11.2015 07.12.2015 30.11.2015 oprava vleku a revízia strojno-technologickej časti lyžiarskeho vleku
668. došlá č. 20156228 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 105,00 26.11.2015 18.12.2015 12.11.2015 12.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 servisná práca - traktor
669. došlá č. 20152669 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36170291 276,48 26.11.2015 18.12.2015 12.11.2015 12.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 materiál na opravu traktor
670. došlá č. 151999 Zora-MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376 36704041 67,70 27.11.2015 18.12.2015 26.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 kancelárske potreby
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
671. došlá č. 7510496512 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,28 27.11.2015 18.12.2015 21.11.2015 22.11.2015 09.12.2015 30.11.2015 služby mobilnej siete
672. došlá č. 7510487125 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 30,01 27.11.2015 18.12.2015 21.11.2015 22.11.2015 09.12.2015 30.11.2015 služby mobilnej siete
673. došlá č. 7510519874 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 27.11.2015 18.12.2015 21.11.2015 22.11.2015 09.12.2015 30.11.2015 služby mobilnej siete
674. došlá č. 7510469664 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 27.11.2015 18.12.2015 21.11.2015 22.11.2015 09.12.2015 30.11.2015 služby mobilnej siete
675. došlá č. 7510487124 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 27.11.2015 18.12.2015 21.11.2015 22.11.2015 09.12.2015 30.11.2015 služby mobilnej siete
676. došlá č. 7510499413 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 27.11.2015 18.12.2015 21.11.2015 22.11.2015 09.12.2015 30.11.2015 služby mobilnej siete
677. došlá č. 1031503348 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1617,22 30.11.2015 18.12.2015 25.11.2015 25.11.2015 05.12.2015 07.12.2015 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100l 11 ks, zákonný poplatok
678. došlá č. 150100209 TV Elektronik Fabiny, Peter Fabiny, Hnilčík 200 14374391 318,00 30.11.2015 18.12.2015 25.11.2015 25.11.2015 09.12.2015 07.12.2015 chladnička 1 ks
679. došlá č. 1500298 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 30.11.2015 18.12.2015 30.11.2015 30.11.2015 14.12.2015 07.12.2015 BOZP, OPP, CO, PZS za november 2015
680. došlá č. 1500284 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 75,00 02.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 30.11.2015 07.12.2015 07.12.2015 BOZP a OPP - vstupné oboznámenie pre aktivačných pracovníkov
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
681. došlá č. 150100016 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, Spišská Nová Ves 47887346 1000,00 02.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 01.12.2015 15.12.2015 07.12.2015 verejné obstarávanie - Zvýšenie energetickej účinnosti budov Obecný úrad
682. došlá č. 22150821 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 45,73 02.12.2015 18.12.2015 24.11.2015 30.11.2015 14.12.2015 07.12.2015 drvené kamenivo 0/22/32 mm 5,220 t
683. došlá č. 35513611 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091 135,20 02.12.2015 18.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 08.12.2015 07.12.2015 Obecné noviny na rok 2016, 52 týždňov, 104 výtlačkov
684. došlá č. 20151218 Jozef Šaršaň, Letná 357/39, Nálepkovo 40106161 508,80 02.12.2015 18.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 15.12.2015 07.12.2015 priebežné vykonávanie výkopových prác v rámci realizácie projektov ÚPSVaR
685. došlá č. 1550684 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323, Smižany 31681212 841,50 03.12.2015 18.12.2015 27.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 07.12.2015 kanalizačná šachta, plastový poklop
686. došlá č. 18/15 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 914,29 04.12.2015 18.12.2015 25.11.2015 27.11.2015 05.12.2015 07.12.2015 tovar - vyplácanie prídavkov na deti formou osobitného príjemcu, potraviny 11/2015
687. došlá č. 19/15 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 247,99 04.12.2015 18.12.2015 20.11.2015 03.12.2015 10.12.2015 07.12.2015 stavebný materiál
688. došlá č. 15464 Mužík Ľubomír, Trieda 1.mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 935,44 04.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 30.11.2015 14.12.2015 07.12.2015 vodoinštalačný materiál
689. došlá č. 15346 EKONA SK, s.r.o., Madridská 2, Košice 46745564 40,00 04.12.2015 18.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 25.11.2015 školenie Zákon č. 211/2000 Z.z. a Zákon č. 122/2013 Z.z.
690. došlá č. 1031503528 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 658,14 07.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 03.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
691. došlá č. 2212015 Jozef Žemba, Allendeho 2769/38, Poprad - Matejovce 17110386 337,20 07.12.2015 18.12.2015 04.12.2015 04.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 lyžiarsky vlek - materiál
692. došlá č. 1990029565 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 07.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 nájom kopírovacieho stroja 11/2015
693. došlá č. 0780064933 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 41,16 07.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 02.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 služby pevnej siete KC Mlyn
694. došlá č. 8780000889 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 217,07 07.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 02.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 služby pevnej siete Obecný úrad
695. došlá č. 14/2015 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 614,51 07.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 02.12.2015 21.12.2015 14.12.2015 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo 11/2015
696. došlá č. 8360107327 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 75,00 07.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 30.11.2015 14.12.2015 14.12.2015 časopis Účtovníctvo ROPO a obcí, predplatné
697. došlá č. 02252015 Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica 35987006 3,70 07.12.2015 18.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 17.12.2015 14.12.2015 služba MVS
698. došlá č. 10150309 ABAMET, s.r.o., Fučíkova 460, Sládkovičovo 47966947 312,12 07.12.2015 18.12.2015 06.11.2015 01.12.2015 08.12.2015 14.12.2015 plechová skriňa pre upratovačky, skrinka na kľúče
699. došlá č. 03/12/2015 Mgr. Peter Darvaši, revízie elektrických zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves 34576797 130,00 08.12.2015 18.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 17.12.2015 14.12.2015 prevedenie OPaOS EZ Lyžiarskeho vleku
700. došlá č. 22150853 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 99,46 09.12.2015 18.12.2015 04.12.2015 07.12.2015 21.12.2015 14.12.2015 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 11,2t
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
701. došlá č. 2015090227 CBR Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin 45503249 205,49 09.12.2015 18.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 16.12.2015 14.12.2015 knihy do obecnej knižnice
702. došlá č. 20150278 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 798,00 09.12.2015 18.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 stavebný materiál
703. došlá č. FO 1500026 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2453,10 09.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 30.11.2015 14.12.2015 14.12.2015 stravovanie - vývoz dôchodcom, 11/2015
704. došlá č. 1/2015/OcÚ JUDr. Dušan Kozák, Sv.Ladislava č.8, Košice 42102197 207,10 09.12.2015 18.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 cestovné náhrady
705. došlá č. 154229 Tehelňa STOVA, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 59,30 10.12.2015 18.12.2015 01.12.2015 07.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 stavebný materiál
706. došlá č. 10150315 ABAMET, s.r.o., Fučíkova 460, Sládkovičovo 47966947 1062,30 10.12.2015 18.12.2015 04.12.2015 04.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 šatníková skriňa 5 ks, malá skriňa, závesná lekárnička
707. došlá č. 1500338 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 186,00 11.12.2015 18.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 16.12.2015 14.12.2015 školenie BOZP, OPP pre aktivačných pracovníkov
708. došlá č. 151207 Agro-Spiš, s.r.o., Mlynská 2, Smižany 31727531 734,60 11.12.2015 18.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 24.12.2015 14.12.2015 snežná fréza - prevodovka, náboj kos. zariadenia
709. došlá č. 2015161 Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, Smižany 47036486 33,60 11.12.2015 18.12.2015 25.11.2015 25.11.2015 09.12.2015 14.12.2015 potlač odevov
710. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -528,61 14.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 08.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
711. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 -540,47 14.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 08.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok
712. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1732,58 14.12.2015 18.12.2015 30.11.2015 09.12.2015 23.12.2015 14.12.2015 vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok
713. došlá č. 15010099 Kuriér plus reklama, s.r.o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves 36202631 112,80 14.12.2015 18.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 17.12.2015 14.12.2015 vianočné pohľadnice 200 ks
714. došlá č. 2015391 Ondrej Jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10, Spišská Nová Ves 37177141 273,92 14.12.2015 18.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 22.12.2015 14.12.2015 elektroinštalačný materiál
715. došlá č. 23/2015 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1449,00 14.12.2015 14.01.2016 30.11.2015 08.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 stravovanie zamestnancov za mesiac november 2015 v počte 486 obedov
716. došlá č. FV1500198 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., Cintorínska 591/4, Nálepkovo 36587311 149,36 15.12.2015 14.01.2016 14.12.2015 14.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 nájom za II.polrok 2014 za aviu
717. došlá č. 1506876 EL spol.s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves 31652859 280,92 15.12.2015 14.01.2016 11.12.2015 14.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 analýza vôd - odpadové a pitné, vzorkovacie a technické práce
718. došlá č. 153101 Tatrapak, s.r.o., Sládkovičova 471/15, Štrba 31693628 90,24 15.12.2015 14.01.2016 09.12.2015 09.12.2015 23.12.2015 15.12.2015 tovar pre ubytovňu
719. došlá č. 22150868 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 31,24 16.12.2015 14.01.2016 11.12.2015 14.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 drvené kamenivo 8/16 mm HDK, 3,38 t
720. došlá č. 22150855 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 70,79 16.12.2015 14.01.2016 08.12.2015 14.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 3,83 t, 8/16 mm HDK 3,98 t
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
721. došlá č. VF2015941 ACS s.r.o., Radlinského 27, Spišská Nová Ves 36582298 1203,46 16.12.2015 14.01.2016 08.12.2015 11.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 oprava a servis kompresora - zasnežovanie
722. došlá č. 201512 ŽEMBA Ski, s.r.o., Lidická 49, Poprad - Matejovce 36825662 212,00 16.12.2015 14.01.2016 14.12.2015 14.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 základné školenie obsluhy lyžiarskeho vleku
723. došlá č. 20150285 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 570,00 16.12.2015 14.01.2016 15.12.2015 15.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 pracovný materiál a oblečenie pre aktivačných pracovníkov
724. došlá č. 1/2015 Mária Lacková, Pod Halmou 565, Nálepkovo 46584773 649,50 17.12.2015 14.01.2016 17.12.2015 17.12.2015 31.12.2015 18.12.2015 pracovné náradie, rukavice, vesty pre aktivačných pracovníkov
725. došlá č. 7510877332 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11,98 18.12.2015 14.01.2016 07.12.2015 08.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 služby mobilnej siete
726. došlá č. 7510627713 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 68,09 18.12.2015 14.01.2016 07.12.2015 08.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 služby mobilnej siete
727. došlá č. 154311 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 119,58 18.12.2015 14.01.2016 11.12.2015 16.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 pracovný materiál na vlek
728. došlá č. 1501108 INIT združenie, SNP 579/81, Harichovce 11952261 120,50 21.12.2015 14.01.2016 18.12.2015 18.12.2015 25.12.2015 22.12.2015 úprava údajov, nastavenie a inštalácia Urbis
729. došlá č. 1689205301-7-R Nakladatelství FORUM, s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava 46490213 88,62 29.12.2015 14.01.2016 15.12.2015 15.12.2015 14.01.2016 29.12.2015 publikácia Odpadové hospodárstvo
730. došlá č. 22150873 VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 36706311 29,12 29.12.2015 14.01.2016 18.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 drvené kamenivo 4/8 mm HDK 3,28 t
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
731. došlá č. 20150297 Sakmary Ladislav, I.Krasku 11, Spišská Nová Ves 17190444 649,95 29.12.2015 14.01.2016 21.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 náradie pre aktivačných pracovníkov
732. došlá č. 1500336 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, Smižany 40357406 554,40 30.12.2015 14.01.2016 31.12.2015 30.12.2015 13.01.2016 29.12.2015 BOZP, OPP, CO, PZS za mesiac december 2015
733. došlá č. 1501069 LLtrans, s.r.o., Zimná 111/2549, Spišská Nová Ves 50010573 81,60 29.12.2015 14.01.2016 16.12.2015 16.12.2015 23.12.2015 29.12.2015 umytie motorového vozidla za rok 2015
734. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 50,39 29.12.2015 14.01.2016 08.10.2015 08.10.2015 28.12.2015 29.12.2015 vyúčtovanie úroku z omeškania - elektrická energia
735. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 28,57 29.12.2015 14.01.2016 08.10.2015 08.10.2015 28.12.2015 29.12.2015 vyúčtovanie úroku z omeškania - elektrická energia
736. došlá č. 152214 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 36704041 25,03 30.12.2015 14.01.2016 29.12.2015 29.12.2015 08.01.2016 30.12.2015 kancelársky materiál
737. došlá č. 151037 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 649,75 21.12.2015 14.01.2016 30.11.2015 30.11.2015 10.12.2015 08.01.2016 čiernobiele a farebné kópie na 2 kopírkach, 2 ks toner
738. došlá č. 19/2015 Lucia Riemerová, Nálepkovo 389 40108970 606,60 21.12.2015 14.01.2016 21.12.2015 21.12.2015 21.01.2016 08.01.2016 náradie a pracovné oblečenie pre aktivačných pracovníkov
739. došlá č. 151156 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 225,52 30.12.2015 14.01.2016 22.12.2015 22.12.2015 31.12.2015 08.01.2016 čiernobiele a farebné kópie 2 kopírky
740. došlá č. 150100237 TV Elektronik Fabiny, Hnilčík 200 14374391 230,11 04.01.2016 14.01.2016 23.12.2015 23.12.2015 06.01.2016 08.01.2016 skylink karta 3 ks, servisné práce, meranie signálu
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
741. došlá č. 154398 Tehelňa Stova, s.r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves 31703747 118,14 04.01.2016 14.01.2016 19.12.2015 29.12.2015 05.01.2016 08.01.2016 stavebný materiál pre úpravu pracoviska IOMO
742. došlá č. 7511456790 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 04.01.2016 14.01.2016 21.12.2015 22.12.2015 11.01.2016 08.01.2016 služby mobilnej siete
743. došlá č. 7511456793 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 29,39 04.01.2016 14.01.2016 21.12.2015 22.12.2015 11.01.2016 08.01.2016 služby mobilnej siete
744. došlá č. 7511453982 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 04.01.2016 14.01.2016 21.12.2015 22.12.2015 11.01.2016 08.01.2016 služby mobilnej siete
745. došlá č. 7511456791 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 34,51 04.01.2016 14.01.2016 21.12.2015 22.12.2015 11.01.2016 08.01.2016 služby mobilnej siete
746. došlá č. 7511448494 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 22,10 04.01.2016 14.01.2016 21.12.2015 22.12.2015 11.01.2016 08.01.2016 služby mobilnej siete
747. došlá č. 7511431219 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 23,99 04.01.2016 14.01.2016 21.12.2015 22.12.2015 11.01.2016 08.01.2016 služby mobilnej siete
748. došlá č. 22150878 VSK Mineral, s.r.o., Južná tr. 125, Košice 36706311 40,84 04.01.2016 14.01.2016 21.12.2015 28.12.2015 11.01.2016 08.01.2016 drvené kamenivo 8/16 mm HDK, 4,42 t
749. došlá č. 20150716 Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 37176617 16,56 04.01.2016 14.01.2016 23.12.2015 23.12.2015 06.01.2016 08.01.2016 štrk fr. 0-22, 1 t
750. došlá č. 91522012 Frucona Trade Košice, s.r.o., Obišovce 8 36601179 105,36 07.01.2016 14.01.2016 31.12.2015 31.12.2015 10.01.2016 08.01.2016 tovar do bufetu
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
751. došlá č. 91522011 Frucona Trade Košice, s.r.o., Obišovce 8 36601179 580,39 07.01.2016 14.01.2016 31.12.2015 31.12.2015 10.01.2016 08.01.2016 tovar do bufetu
752. došlá č. F2015-418 BELS, s.r.o., Hradisko 1254, Smižany 36203637 74,80 07.01.2016 14.01.2016 29.12.2015 31.12.2015 15.01.2016 08.01.2016 vyčistenie uniforiem
753. došlá č. 3780913823 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 217,70 07.01.2016 14.01.2016 31.12.2015 02.01.2016 18.01.2016 08.01.2016 služby pevnej siete
754. došlá č. 1780977232 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 40,00 07.01.2016 14.01.2016 31.12.2015 02.01.2016 18.01.2016 08.01.2016 služby pevnej siete
755. došlá č. 02/12/2015 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 34,53 08.01.2016 28.01.2016 25.12.2015 25.12.2015 14.01.2016 14.01.2016 tovar do kuchyne - Turistická ubytovňa
756. došlá č. 03/12/2015 Mäso - údeniny, Maroš Škvarka, Švedlár 203 34605096 159,65 08.01.2016 28.01.2016 30.12.2015 30.12.2015 14.01.2016 14.01.2016 tovar do kuchyne - Turistická ubytovňa
757. došlá č. 1/2016 Odevy Textil, V. Riemer, Nálepkovo 589 34603409 466,89 08.01.2016 28.01.2016 18.12.2015 11.01.2016 14.01.2016 14.01.2016 tovar pre vyplácanie prídavkov na deti, šatstvo, december 2015
758. došlá č. 2/2016 Snackbar, J.Grečková, Letná 10, Nálepkovo 40106870 1352,50 11.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 08.01.2016 22.01.2016 14.01.2016 stravovanie zamestnancov, december 2015, 453 obedov
759. došlá č. 15507 M-Plast, Ľ. Mužík, Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves 33053278 339,65 11.01.2016 28.01.2016 30.12.2015 30.12.2015 13.01.2016 14.01.2016 vodoinštalačný materiál
760. došlá č. 1031503735 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 1639,66 11.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 04.01.2016 14.01.2016 14.01.2016 odvoz a uloženie komunálneho odpadu, prenájom BOBR 1100 l 11 ks, zákonný poplatok
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
761. došlá č. 1031503817 Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 31659641 947,43 08.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 07.01.2016 18.01.2016 14.01.2016 uloženie komunálneho odpadu, zákonný poplatok
762. došlá č. 1990030852 Xerox Limited, o.z., Einsteinova 23, Digital Park II, Bratislava 30814677 81,60 11.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 05.01.2016 19.01.2016 14.01.2016 nájom kopírovacieho stroja Xerox Workcentre 7225
763. došlá č. VF2015991 ACS, s.r.o, Radlinského 27, Spišská Nová Ves 36582298 61,20 08.01.2016 28.01.2016 30.12.2015 31.12.2015 14.01.2016 14.01.2016 oprava kompresora
764. došlá č. 20150064 MOSK, s.r.o., Konštantínova 6, Prešov 48111821 149,70 28.12.2015 28.01.2016 23.12.2015 22.12.2015 05.01.2016 28.12.2015 siete na lyžiarske svahy
765. došlá č. 415150663 Slov.vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice 3602204704 807,97 14.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 08.01.2016 22.01.2016 14.01.2016 odobraté množstvo povrchovej vody na zasnežovanie vleku
766. došlá č. 2290016738 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 2244,08 14.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 13.01.2016 27.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
767. došlá č. FO 1500027 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, Nálepkovo 31257305 2516,85 14.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 31.12.2015 14.01.2016 22.01.2016 stravovanie - vývoz dôchodcom, december 2015
768. došlá č. 2290093845 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1457,84 18.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 13.01.2016 27.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
769. došlá č. 2270182736 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 16,92 19.01.2016 28.01.2016 31.12.2015 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
770. došlá č. 2270133735 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 18,80 31.12.2015 28.01.2016 31.12.2015 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
číslo typ partner IČO cena€ dátum prijatia dátum zverejnenia dátum plnenia vystavená dňa dátum splatnosti dátum zaplatenia predmet
771. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1660,72 31.12.2015 28.01.2016 14.12.2015 12.01.2016 25.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
772. došlá č. 2270001371 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 8705,04 31.12.2015 28.01.2016 31.12.2015 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
773. došlá č. 2270095731 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 22,88 31.12.2015 28.01.2016 31.12.2015 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
774. došlá č. 2270133868 VSE, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 1392,94 31.12.2015 28.01.2016 31.12.2015 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
775. došlá č. 2270137034 VSE, a.s., Mlynsku 31, Košice 44483767 3873,50 31.12.2015 28.01.2016 31.12.2015 12.01.2016 26.01.2016 22.01.2016 elektrická energia
776. došlá č. 21/15 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 247,99 21.01.2016 09.02.2016 20.11.2015 30.12.2015 12.01.2016 28.01.2016 strava pre ubytovaných
777. došlá č. 20/15 Brandobur Peter - Pergamon-Antique, Za Šestnástkou 4, Spišská Nová Ves 35317485 1130,47 21.01.2016 09.02.2016 21.12.2015 21.12.2015 07.01.2016 28.01.2016 Prídavky na deti 12/15
778. došlá č. 152202 MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323, Smižany 31681212 36,42 27.01.2016 09.02.2016 10.12.2015 22.12.2015 31.01.2016 28.01.2016 kancelárske potreby
779. došlá č. 15009008 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 00329398 164,16 02.02.2016 09.02.2016 15.10.2015 15.10.2015 22.10.2015 02.02.2016 online kniha Elektronický právnik
780. došlá č. 15603449 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 00329398 224,63 02.02.2016 09.02.2016 15.10.2015 15.10.2015 22.10.2015 02.02.2016 online kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania
781. došlá č. 151128 DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov 43818030 105 29.01.2016 09.02.2016 16.12.2015 16.12.2015 22.12.2015 09.02.2016 Kanc. potreby - toner

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk