Menu
Obec Nálepkovo
Obec Obec Nálepkovo

Čo sa dá vybaviť

Územný obvod Matričného úradu Nálepkovo

  • Nálepkovo
  • Závadka
  • Henclová

Vybavuje: Katarína Pacáková
tel.: 053/4494 230
e-mail: matrika@nalepkovo.sk
č. dverí: 11

ÚRADNÉ HODINY

 

 

PONDELOK

8:00 – 11:30    

12:00 – 13:30

STREDA

8:00 – 11:30  

12:00 – 14:30

PIATOK

8:00 – 11:00

12:00 – 13:00

 

 

 

Matričný úrad Nálepkovo


- vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
- vedie index zápisov do matričných kníh,
- vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verených listín vydaných súdmi a inými úradmi,
- zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
- vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
- vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
- vyhotovuje potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine,
- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
- pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
- pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
- povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
- povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
- posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných  dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
- prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
- podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
- vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
- pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky,
- plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
- prijíma spoločne vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
- pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí  do matričných kníh za uplynulý rok,
- vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
- vykonáva doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení.

Uzavretie manželstva
Štátny občan Slovenskej republiky predkladá matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady
1.      rodný list,
2.      doklad o štátnom občianstve,
3.      potvrdenie o pobyte,
4.      doklad o rodnom čísle,
5.      doklad, ktorým možno preukázať totožnosť,
(doklady 2. – 5. možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom).
6.      ak ide o vdovca alebo vdovu, úmrtný list zomretého manžela, príp. aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
7.      ak chce manželstvo uzavrieť neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
1.      rodný list,
2.      doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov),
3.      doklad o pobyte,
4.      doklad o štátnom občianstve,
5.      doklad, ktorým možno preukázať totožnosť,
6.      ak ide o ovdoveného cudzinca úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o rozvedeného cudzinca právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené.

Na základe predložených žiadostí sa vypíše žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú musia muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, podpísať pred matričným úradom.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdenú a podpísanú žiadosť odovzdá snúbencom, ktorí ju doručia príslušnému orgánu cirkvi.
Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku alebo pred orgánom cirkvi. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzatvárajú manželstvo.
O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica.
Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do 3 pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu.

Uzavretie manželstva pred matričným úradom

V prípade uzavretia manželstva pred príslušným matričným úradom sa po vzájomnej dohode stanoví dátum uzavretia manželstva, ktorý môže byť najskôr 7 dní po potvrdení žiadosti o uzavretie manželstva.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky podlieha správnemu poplatku vo výške 30 eur podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Sobáše uskutočnené mimo úradne určenej miestnosti podliehajú správnemu poplatku vo výške 100 eur podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Stanovené sobášne dni na Matričnom úrade v Nálepkove zo dňa 28.3.2019

Streda 08.00 - 13.00 hod

Piatok 08.00 – 13.00 hod.
Sobota 12.00 – 17.00 hod.


Sobáše uskutočnené mimo týchto stanovených dní podliehajú správnemu poplatku vo výške 30 eur podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pri ďalších špecifických otázkach ohľadom uzavretia manželstva môžete kontaktovať matrikárku osobne na Obecnom úrade v Nálepkove, č. dverí 11, telefonicky 053/4494230 alebo e-mailom: matrika@nalepkovo.sk

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
slabý dážď 27 °C 14 °C
streda 19. 6. oblačno 28/16 °C
štvrtok 20. 6. oblačno 25/15 °C
piatok 21. 6. polojasno 29/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 7

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:248
TÝŽDEŇ:745
CELKOM:529967

Sociálne siete

Rozhlas

rozhlas

Zber odpadu

Odpad

Stavebný úrad