Oznamy

 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Novoročný výstup na Volovec 2019 169kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Poznávací zájazd 50,2kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Turistická ubytovňa Nálepkovo Jedálny lístok 10.12.2018 - 16.12.2018 303kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na úhradu dane - daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad 102kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Správa miestnej volebnej komisie v Nálepkove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018 77,9kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zahájnica - preprava dňa 10. novembra 2018 41,8kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie III. Hámor - preprava dňa 10. novembra 2018 41,6kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - otvorená a transparentná samospráva (prieskum Transparency  International Slovensko - príspevok v novinách Korzár, dňa 03. 11. 2018, s. 4) 620kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie 15. výročie založenia Domova dôchodcov Nálepkovo 545kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -  Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg 46,8kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -  Asistent učiteľa 44kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ako správne triediť odpad 858kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - výkup 586kB
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie 52,4kB
 
  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  
  OZNAM
vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 03. 08. 2018 od 07:00 hod do odvolania
 
  SNV VYHLÁSENIE ČZNVP  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SNV VYHLÁSENIE ČZNVP 628kB
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VYHLÁSENIE ČZNVP pre OÚ 219kB
 
  Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru 20,8kB
 
  KSK  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie KSK 129kB
 
  SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia)  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE - A4

164kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE (príručka pre štátnu a verejnú správu, poradne a predškolské zariadenia) 571kB
 
  Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 15. 06. 2018 od 12:00 hod do odvolania  
  Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce
219kB
  SNV vyhl. ČZNVP  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SNV vyhl. ČZNVP 630kB
 
  Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - RVaPS - Africký mor ošípaných 80,8kB
 
  Oznam - Zisťovanie EU SELC  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - Zisťovanie EU SELC 52,1kB
 
  Predchádzajme požiarom  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Predchádzajme požiarom 48,1kB
 
  Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Obec Nálepkovo - vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2017 643kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie „Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky“ 32,5kB
 
  Kalendár 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kalendár 2018 45,5kB
 
 

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov - lyžiarský vlek - Krečno 2018 51,4kB
 
  Kalendare na triedeny zber 2018  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie

Kalendár na zber triedeného odpadu 2018

45,5kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Splnili Ste si povinnosť? 47kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve 26kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Hnedé kontajnery 224kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kompostovanie a Čestné vyhlásenie 329kB
393kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 1 Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Príloha č. 2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

2,25MB
291kB
461kB

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci 188kB
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zmene pracovnej doby na Obecnom úrade v Nálepkove 53,5kB
 
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk