Menu
Obec Nálepkovo
Obec Obec Nálepkovo

VZN

Rok 2024

VZN č. 3/2024 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022

VZN 32024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,02 kB

VZN č. 1/2024 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 12024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,43 kB

Rok 2023

VZN č. 13/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 132023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,85 kB

VZN č. 12/2023, ktorým sa mení VZN č. 3/2022

VZN č. 122023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,59 kB

VZN č. 11/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2022

VZN č. 112023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,47 kB

VZN č. 10/2023 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

VZN č. 102023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,13 kB

VZN č. 9/2023 o nakladaní s odpadmi

VZN č. 92023 o nakladaní s odpadmi doplnené o zberný dvor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 687,7 kB

VZN č. 8/2023 - dotácie na mzdy a prevádzku

VZN č. 82023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,91 kB

VZN č. 7/2023-príspevok na úhradu nákladov školská jedáleň

VZN 72023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,53 kB

VZN č. 6/2023- výdajník vody

VZN 62023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,36 kB

VZN č. 5/2023-školská jedáleň

VZN 52023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,77 kB

VZN č. 4/2023- dotácia na mzdy a prevádzku

VZN 42023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,23 kB

VZN č. 3/2023 - dodávka pitnej vody

VZN 32023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,05 kB

VZN č. 2/2023 - vydajníky vody

VZN č.22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,94 kB

VZN č. 1/2023 - školská jedáleň

VZN č. 12023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,85 kB

Rok 2022

VZN č. 5/2022

VZN č.52022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,32 kB

VZN č. 6/2022

VZN č.62022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,48 kB

VZN č. 4/2022

VZN č. 42022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,54 kB

Dodatok č. 1 k VZN č.3

Dodatok č. 1 k VZN č.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,33 kB

VZN č. 2/2022 Výdajníky vody

VZN č. 2 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,3 kB

VZN č. 1/2022 Trhový poriadok

VZN č. 1 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,74 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2021

Dodatok č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,52 kB

VZN č. 3/2022

VZN 32022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,92 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021

Dodatok č. 1 k VZN č- 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,69 kB

Rok 2021

VZN č. 1/2021

VZN 1 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,36 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 Základná škola Nálepkovo

VZN č. 12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,21 kB

VZN č. 2/2021

VZN č. 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,13 kB

VZN č. 3/2021

VZN dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 663,34 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2021

Dodatok č. 2 k VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,47 kB

Rok 2019

VZN č. 8/2019 o určení výšky dotácie

VZN 82019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,41 kB

VZN č. 7/2019 Povodňový plán záchranných prác obce Nálepkovo

VZN č. 72019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB

VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ v rátane školských zariadení

vzn-6-2019-o-prispevku-na-finan-uhradu-nakladov-zsms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,73 kB

VZN 5/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

vzn-5-2019-popolatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,51 kB

VZN 4/2019 o čistote a poriadku

vzn-42019-o-cistote-a-poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,1 kB

VZN 3/2019 umiestňovanie plagátov pri voľbách

vzn-3-2019-umiestnovanie-plagatov-pri-volbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,64 kB

Rok 2018

VZN 1/2018 o financovaní MŠ a školských zariadení - NEPLATNÉ

vzn-financovani-ms-sz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,85 kB

VZN 3/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov-1

vzn-3-o-vyhradeni-miest-na-umiestnovanie-volebnych-plagatov-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,6 kB

VZN 2/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene a jej súčastí na území obce Nálepkovo

vzn-2-2018-o-tvorbe-udrzbe-a-ochrane-zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,63 kB

VZN 3/2018 - NEPLATNÉ

vzn-3-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,46 kB

Rok 2017

Dodatok č. 1 k VZN o vymedzení základných úloh Obecnej polície, zriadenej v obci Nálepkovo

dodatok-1-k-vzn-o-vymedzeni-zakladnych-uloh-op.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,02 kB

VZN obce Nálepkovo o obecnej polícii číslo 11/2017

vzn-obce-nalepkovo-o-obecnej-policii-cislo-11-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,03 kB

Rok 2016

VZN 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

vzn-7-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,53 kB

VZN 8/2016 o zápise povinnej školskej dochádzky

vzn-8-2016-o-zapise-psd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,69 kB

VZN 10/2016, ktorým sa ruší VZN č. 30/1997

vzn-10_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,61 kB

VZN 9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn-09_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB

VZN 6/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení - NEPLATNÉ

vzn-6-2016-o-financovani-ms-sz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,79 kB

VZN 5/2016 o miestnom referende

vzn-5-2016-o-miestnom-referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,23 kB

Rok 2015

VZN 2/2015 o verejných a kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo

vzn-2-2015-o-vkp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,87 kB

VZN 1/2015 o obecnej polícii

vzn-1-2015-o-op.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,59 kB

Rok 2014

Dodatok 1 k VZN č. 17/2014

dodatok-1-k-vzn-17_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,42 kB

Prílohy k VZN č. 17/2014

prilohy-vzn-17-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 638,75 kB

VZN 17/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo

vzn-17-2014-zasady-h-f-prostriedkami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,22 kB

Rok 2013

VZN 15/2013 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí

vzn-15-2013-s.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,95 kB

Rok 2012

Dodatok 1 k VZN 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu

dodatok-1-vzn-10-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,86 kB

VZN 9/2012 o kronike obce Nálepkovo

vzn-9-2012-kronika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,11 kB

PRÍLOHA 1 k VZN 8/2012

priloha-1-vzn-8-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,71 kB

VZN 7/2012 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školskej jedálni

vzn-7-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,81 kB

VZN 12/2012 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov

vzn-12-2012-pridelovanie-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,68 kB

Dodatok 2 k VZN č. 10/2012

dodatok-2-2016-k-vzn-10-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,25 kB

Rok 2011

DODATOK 1 k VZN 6/2011

doplnok-1-k-vzn-6-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,76 kB

VZN 6/2011 Povodňový plán záchranných prác obce Nálepkovo

vzn-6-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,13 kB

DODATOK 1 k VZN 4/2011

dodatok-1-vzn-zs-ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,31 kB

VZN 3/2011 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Nálepkovo

vzn-c-3-2011-o-ochrane-pred-zneuzivanim-alkoh-napoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,16 kB

Rok 2010

VZN 14/2010 Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn-c-14-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,38 kB

VZN 13/2010 o podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Nálepkovo

vzn-c-13-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,4 kB

Rok 2008

Rok 2007

VZN 6/2007 Trhový poriadok

vzn-6-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB

Rok 2006

VZN 26/2006 o odpadoch

vzn-26-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,98 kB

Rok 2005

Rok 2004

DODATOK 2 k VZN 17/2004

dodatok-2-k-vzn-17-2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,37 kB

VZN 17/2004 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Nálepkovo a DODATOK 1

vzn-17-2004-a-dodatok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,12 kB

VZN 12/2004 o správnych poplatkoch

2-vzn-12-2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB

Rok 2003

VZN 3/2003 o menších obecných službách vykonávaných na území obce Nálepkovo

2-vzn-3-2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB

Rok 2002

Rok 1999

VZN 39/1999 o schválení územného plánu sídelného útvaru Nálepkovo

2-vzn-39-1999.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
slabý dážď 27 °C 14 °C
streda 19. 6. oblačno 28/16 °C
štvrtok 20. 6. oblačno 25/15 °C
piatok 21. 6. polojasno 29/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:262
TÝŽDEŇ:759
CELKOM:529981

Sociálne siete

Rozhlas

rozhlas

Zber odpadu

Odpad

Stavebný úrad